Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Rechten en plichten

Als cliënt, patiënt of leerling van Heliomare heeft u rechten en plichten als het gaat om uw behandeling of begeleiding. Daarnaast heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw integriteit. Heliomare hanteert een aantal gedragscodes om u een veilig woon- of verblijfsklimaat te verschaffen.

Uw rechten als patiënt of cliënt

De patiëntenrechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze Wet zijn zaken met betrekking tot de relatie patiënt en hulpverlener vastgelegd. De behandelaars hebben de plicht om u informatie te geven over uw ziekte of aandoening, onderzoeken, behandeling, de gevolgen hiervan en eventuele risico's. U mag alleen behandeld worden als u toestemming geeft. Hiervoor heeft u informatie nodig. Samen met u en/of uw familie wordt een behandelplan opgesteld. Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden. Binnen Heliomare gebruiken we een elektronisch patiëntendossier. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft in principe recht op inzage in uw dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over u zelf gaan. Wilt u inzage in uw dossier, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar. U kunt hier het privacyreglement van Heliomare inzien. Heliomare houdt zich aan de richtlijnen die staan omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw plichten als patiënt of cliënt

Als patiënt, cliënt of leerling (ouder(s)/verzorger(s) heeft u ook plichten. U moet de behandelaars en begeleiders duidelijk en volledig informeren, zodat het behandelteam of begeleidingsteam de juiste behandeling en/of begeleiding kan geven. U speelt zelf een belangrijke rol in uw behandeling en dagprogramma. U bent voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het slagen van uw revalidatieplan of behandelprogramma. Als u iets nog niet helemaal begrijpt, uw doelen wilt veranderen, of als u meer wilt weten, kunt en moet u dit duidelijk aangeven. Verder heeft u de plicht om Heliomare te betalen voor de geleverde diensten.

Voor meer info over de WGBO en andere wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Persoonlijke gegevens en medisch of cliëntendossier

U heeft recht op bescherming van uw medische en persoonlijke gegevens. U kunt ervan uitgaan dat alles wat u met uw arts, behandelaar of hulpverlener bespreekt vertrouwelijk behandeld wordt. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling, zijn op de hoogte van uw gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verstrekking van informatie aan anderen dan uw behandelaar of hulpverlener. U heeft recht op inzage en/of een afschrift van uw dossier. Inzage of een afschrift kunt u tijdens een bezoek aan uw arts kenbaar maken of schriftelijk aanvragen.

Privacy

Heliomare gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dit staat omschreven in het privacyreglement van Heliomare.

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie cliënten

Heliomare beschikt over vertrouwenspersonen seksuele intimidatie voor cliënten/patiënten/leerlingen. De vertrouwenspersoon verleent hen hulp in geval van (vermeende) seksuele intimidatie en begeleidt de cliënt zo nodig bij het nemen van actie. Heliomare heeft het beleid rondom seksuele intimidatie door cliënten of medewerkers vastgelegd in richtlijnen. U kunt deze bij de vertrouwenspersonen opvragen.
 
Gerrit Beldman (vertrouwenspersoon volwassenen)
T 088 920 84 38*
E g.beldman@heliomare.nl
*wilt u bij geen gehoor, s.v.p. een mail sturen met het verzoek terug te bellen of een terugbelverzoek doen via de receptie 088 920 88 88.

Agressiebeleid Heliomare

Binnen Heliomare kunnen cliënten en medewerkers worden geconfronteerd met agressie en ander ongewenst gedrag. Het beleid van Heliomare is gericht op het verschaffen van een veilig woon-, verblijfs- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers. Heliomare tolereert dan ook geen ongewenst gedrag als agressie. Met betrekking tot het voorkomen van en reageren op agressie en ongewenst gedrag is een gedragscode opgesteld. U kunt het Agressiebeleid raadplegen. Hierin staan bovendien stappenplannen opgenomen waarin staat omschreven hoe men als medewerker moet en als cliënt kan handelen bij een agressie-incident of ander ongewenst gedrag.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.