Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Passende leer- en ontwikkelpaden (o.a. in het regulier onderwijs)

 

Leerlingen met een handicap, chronische ziekte, gedragsprobleem, een beperking of stoornis die regulier onderwijs volgen hebben soms extra ondersteuning nodig. Hierbij is passend onderwijs nodig dat leerlingen uitdaagt, maar ook rekening houdt met wat moeilijk voor ze is of gewoon niet kan. Passend onderwijs kan soms een lastig vraagstuk zijn voor scholen. Heliomare kan een school, docent of leerling hierbij adviseren en/of begeleiden.

Passend onderwijsaanbod met begeleiding van Heliomare

Onze professionals kijken samen met ouders, de leerling en docenten naar de mogelijkheden van het kind op een reguliere school en zorgen voor onderwijs op maat. Samen werken we aan een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met een ondersteuningsvraag, zodat hun ontwikkeling en schoolloopbaan zo kansrijk mogelijk verloopt. Met een extra steuntje in de rug kan het kind of de jongere het maximale uit zichzelf halen.

Bij Heliomare kunt u terecht voor:

  • Passend Onderwijs en Advies (POA)

Voor docenten, mentoren of andere onderwijsbegeleiders maken wij ondersteuningsarrangementen op maat, gericht op leerling en leraar. Zo’n arrangement omvat diverse onderwijsaspecten, zoals leren en ontwikkeling, communicatie, sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag, informatieverwerking, fysieke en medische ontwikkeling. 

Onze begeleiding voor leerlingen in het regulier onderwijs bestaat uit een combinatie van praktische oplossingen op maat en passend bij de leeromgeving. Denk hierbij aan aanpassingen in het onderwijsaanbod, coaching of tijdelijke ondersteuning bij het leren. De leerling krijgt een ambulante begeleider van Heliomare die deskundig is op het terrein waarop de scholier hulp nodig heeft. Heliomare heeft verschillende (onderwijs)specialisten, van schrijfadviseurs, gedragstherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten tot docenten bewegingsonderwijs. Wie zijn onze onderwijsspecialisten?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via T 088 920 80 00 of info-onderwijs@heliomare.nl.

  • Interventies voor thuiszitters

Voor leerlingen in het PO en VO die dreigen uit te vallen, of volledig thuiszitten een specialist van het Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HITT) ingeschakeld worden. De specialist neemt de tijd om samen met de leerling specifieke ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen (zie het verhaal van onze specialist Eva). In samenwerking met school, ouders en andere hulpverleners wordt getracht het onderwijsleerproces weer op gang te helpen en de leerling toe te leiden naar een passende (onderwijs)plek. De leerling aan het stuur is hierbij het uitgangspunt. Meer informatie hierover op de pagina Kennis en kunde of stuur een mail aan hi.teamthuiszitters@heliomare.nl.

U vindt hier onze specialisten Passend Onderwijs Advies en Heliomare Team Thuiszitters.

  • Klas op Wielen

In onze 'Samen naar School klassen' kunnen kinderen met een (ernstige meervoudige) terecht beperking voor kleinschalige dagopvang bij een reguliere school. Deze opvang wordt door Heliomare geboden vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder beperking van elkaar kunnen leren. De kinderen met en zonder beperking sluiten dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van betrokken zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd leer-zorgplan. Samen met de aangrenzende school richten we het leren in, waarbij we worden ondersteund door specialisten op het gebied van leren en ontwikkelen met een beperking.

Klas op Wielen heeft als doel, werken aan inclusiever onderwijs, voor kinderen met een beperking. Meer informatie is te vinden op de locatiepagina van Klas op Wielen.

  • Autismecentrum De Boog

De Boog is een kleinschalige opvang voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar die om welke reden dan ook (nog) geen onderwijs kunnen volgen. Meer informatie is te vinden op de locatiepagina van De Boog.

Wie kunnen bij Heliomare terecht voor passende leer- en ontwikkelpaden?

Als ouder, docent in het primair, voortgezet of het middelbaar beroepsonderwijs en als samenwerkingsverband kunt u voor informatie of aanmelding contact opnemen met het Expertiseteam Kind/Jeugd van Heliomare. Aanmelden kan via de school van de leerling of het samenwerkingsverband.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Verhalen
Thuiszitten van school doe je niet voor de lol
Eva Jansen deskundige Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HITT)

Als lid van het Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HITT) ga ik thuis langs bij kinderen en jongeren. Samen met het kind bekijk ik hoe leren weer een plek kan krijgen. Dat heeft tijd nodig en vooral wederzijds vertrouwen. Dat zijn de ingrediënten die onze interventies succesvol maken.

Lees verder