Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

European Platform for Rehabilitation (EPR)

Heliomare is sinds 2003 lid van het ‘European Platform for Rehabiltation’ (EPR). Het EPR kennisnetwerk heeft zijn aandachtsgebieden Revalidatie, Dagbesteding en Onderwijs. Mensen met een handicap heb je overal in Europa en ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde ‘basis’ behoeften. Hoe daar elders in Europa mee omgegaan wordt verschilt echter nog al. Dat heeft te maken met cultuur, wet- en regelgeving en de daarbij behorende financiële mogelijkheden. Het EPR is daarom ook vooral een kennisnetwerk: uitgangspunt is het delen van ervaringen en het uitwisselen van goede ideeën in verschillende sociaal economische en maatschappelijk systemen. Vaak met beperkte middelen omgaan met dezelfde problemen

Actieplan 

Tweejaarlijks stelt het EPR, samen met de betreffende instellingen een ‘Centre action plan’ op. Al deze plannen komen naast elkaar te liggen. Daar waar gezamenlijke behoefte blijkt om bepaalde onderwerpen te bespreken koppelt het secretariaat van het EPR de betreffende organisaties aan elkaar. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van seminars, workshops of ‘centre visits’ waarbij de deelnemers elkaar daadwerkelijk de hand kunnen schudden. Maar ook via intensief e-mailcontact waarbij documenten beschikbaar gesteld worden, is kennis uitwisselen goed mogelijk. Het secretariaat van het EPR is gevestigd in Brussel. Letterlijk en figuurlijk dicht bij het Europees Parlement van waaruit veel wet en regelgeving komt. De voertaal binnen het EPR is Engels.

Specialisme

Heliomare is met haar expertise op gebied van Revalidatie & Sport, Arbeidsintegratie, Wonen & Dagbesteding en Onderwijs een bijzondere instelling te midden van alle aangesloten organisaties omdat Heliomare al deze levensgebieden bestrijkt. Dit betekent dat men regelmatig geïnteresseerd is in onze ‘keten’ organisatie. Het streven is om ieder jaar weer enkele andere ‘specialisten’ van Heliomare in contact te brengen met Europese collega’s. Niet alleen leerzaam en nuttig, maar ook inspirerend en leuk! Sinds november 2016 is Frits Wichers (onderwijs) EPR president. Een eervolle en verantwoordelijke taak namens Heliomare.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ichel Edelaar, centre coordinator Heliomare T 088 920 88 88

Website EPR : www.epr.eu

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.