Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

 

Voor Heliomare College De Velst - Vervolgonderwijs (vmbo - havo - entree) is de uiterste aanmelddatum verstreken. Dit betekent dat wij voor komend schooljaar 2024-2025 geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling nemen.

Elke jongere heeft recht op passend vervolgonderwijs. Heb jij een handicap waardoor je niet naar een gewone (reguliere) school voor voortgezet onderwijs kunt gaan? Dan kun je terecht bij Heliomare College. Jongeren tussen 13 en 20 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking kunnen bij ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) volgen. Je krijgt onderwijs en ondersteuning op maat. Grotendeels op school, maar ook bij andere onderdelen van Heliomare, zoals revalidatie. Onderwijs, revalidatie en zorg zijn bij Heliomare op elkaar afgestemd.

Voortgezet speciaal onderwijs bij Heliomare

De wensen en behoeften van u en uw kind staan centraal in ons onderwijs. Samen met u en uw kind bepalen we wat mogelijk en haalbaar is als het gaat om leren en ontwikkelen en welke ondersteuning van ons nodig is. Veelal weten we dan ook op welk niveau uw kind de school kan verlaten. We spreken dan van het ‘uitstroomprofiel’ van uw kind. Dat profiel is de leidraad voor de schoolperiode en voor het vervolg daarop. We benaderen onze leerlingen positief en stimuleren hen te leren en hun talenten te ontwikkelen. Zij weten dat ze, indien nodig, extra tijd, extra of herhaalde instructie krijgen en op eigen tempo kunnen werken.  Een veilig klimaat is daarbij een voorwaarde. Daar zorgen wij voor. Verder beschikken wij op onze scholen over moderne ICT-ondersteuning en andere hulpmiddelen. Daarnaast gebruiken we aangepast leer-, spel- en ontwikkelingsmateriaal.

Persoonlijke verzorging en gespecialiseerde lichamelijke verzorging

Veel van onze leerlingen hebben bij hun persoonlijke verzorging hulp nodig.  De ondersteuning door onze assistenten varieert van hulp bij het eten en drinken, medicijngebruik, toiletbezoek inclusief eventuele zindelijkheidstraining tot aan- en uitkleden bij zwemmen en gymnastiek. Ook bij de gespecialiseerde lichamelijke verzorging speelt de assistent een rol. Daarnaast helpt de assistent leerlingen die hulp nodig hebben bij het gebruik van bijvoorbeeld de computer, lezen en schrijven en bij de creatieve- en/of praktijkvakken

Wanneer kan uw kind speciaal onderwijs bij Heliomare volgen?

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen zo’n samenwerking spreken de scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar speciaal onderwijs. Deze leerlingen krijgen een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) die recht geeft op een plaats in het speciaal onderwijs. Heliomare neemt in Noord-Holland deel aan 8 samenwerkingsverbanden. Wie bij Heliomare speciaal onderwijs (so) wil volgen, heeft een geldig TLV nodig van een samenwerkingsverband. 

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.