Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Voortgezet speciaal onderwijs bij ernstige meervoudige beperking (EMB)


Jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een ernstige meervoudige beperking (EMB), of met het niveau ‘laag tot zeer moeilijk lerend’ kunnen bij Heliomare onderwijs volgen in combinatie met een revalidatieprogramma. Dit is op meerdere locaties van Heliomare mogelijk. Leerlingen ontwikkelen zich bij ons op school in hun eigen tempo, op hun eigen manier, in een veilige leeromgeving. Wij zorgen voor een goed evenwicht tussen veiligheid en uitdaging. De activiteiten op onderwijskundig gebied zijn zowel zin- als betekenisvol. Onderwijs, begeleiding en revalidatiebehandeling zijn toekomstgericht. We stimuleren vooral de mogelijkheden van onze leerlingen. Alles draait om het ontwikkelen van de (zelf)redzaamheid van uw kind.

Voortgezet onderwijs: belevings- en activiteitengerichte dagbesteding (VSO BAD)

Het traject dat leerlingen met een ernstige meervoudige beperking volgen bij Heliomare noemen we VSO BAD. Het onderwijsprogramma van het voortgezet speciaal onderwijs BAD valt onder het uitstroomprofiel Dagbesteding en is praktijkgericht. Hierdoor kunnen leerlingen zich voorbereiden op hun plek in de samenleving na de schoolperiode. Als dat mogelijk is doen zij ervaring op bij Heliomare en doen daarbij werkzaamheden in en om onze school en als dat mogelijk is doen zij werkzaamheden buiten de school. We zoeken voor elke leerling een passende ervaringsplek. Dat kan in een dagbestedingscentrum, in een zorgboerderij of in een atelier zijn. Zo leert uw kind wennen aan de dagactiviteiten die het na de schoolperiode zal uitvoeren. Deze vervolgsituatie is bij het afronden van de opleiding voor elke leerling zoveel als mogelijk bekend. Samen met u bespreken en regelen wij dat. Wanneer uw kind onze school verlaat, kan het zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Voortgezet speciaal in combinatie met revalidatiebehandeling

De kinderen hebben les in groepsverband. Een paar keer per week zijn twee of drie behandelaars van verschillende vakgroepen in de groep aanwezig. Zij geven zoveel mogelijk therapie in de groep. Daarnaast krijgen leerlingen zo nodig een individuele revalidatiebehandeling in daarvoor bestemde ruimtes. De revalidatiearts bekijkt uw kind jaarlijks en bespreekt met u de voortgang van de revalidatiebehandeling en beantwoordt uw vragen.

Wanneer kunt u terecht bij Heliomare Onderwijs?

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen zo’n samenwerking spreken de scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar speciaal onderwijs. Deze leerlingen krijgen een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) die recht geeft op een plaats in het speciaal onderwijs (so). Heliomare neemt in Noord-Holland deel aan 8 samenwerkingsverbanden. Voor onderwijs bij Heliomare heeft uw kind een geldige TLV nodig van een samenwerkingsverband.

Aanvullende informatie

Werkwijze

Onderwijs en revalidatie zijn op elkaar afgestemd en geïntegreerd in een dagprogramma. Een paar keer per week zijn twee of drie behandelaars van verschillende vakgroepen in de groep aanwezig. Zij geven zoveel mogelijk therapie in de groep.

Resultaat

Wanneer de leerling onze school verlaat, is het zo zelfstandig mogelijk en is een vervolgsituatie voor zowel dagbesteding als wonen samen met de ouders besproken en geregeld.

Voorwaarden

Om voor het speciaal onderwijs (SO) van Heliomare in aanmerking te komen, heeft de leerling een toelatingsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Het kan zijn dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, waarvoor het onderwijs- en ondersteuningsbudget dat wij ontvangen niet toereikend is. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij het zorgkantoor of de gemeente waarin u woont. Wij vertellen u hierover graag meer.

Extra ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, waarvoor ons onderwijs- en ondersteuningsbudget niet toereikend is. Hiervoor wordt samen met de ouders/verzorgers een aanvraag ingediend bij het zorgkantoor of de gemeente waarin de leerling woont.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.