Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Medezeggenschapsraad

De scholen van Heliomare hebben elk een eigen medezeggenschapsraad (MR), die uit ouders en personeelsleden bestaat. Medezeggenschap is sinds eind 2006 geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In deze wet zijn de taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad geregeld, zoals het geven van advies over of het instemmen met een voorgenomen besluit van het schoolbestuur.

Medezeggenschapsraden (MR)

Elke school binnen Heliomare Onderwijs beschikt over een eigen medezeggenschapsraad:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Boven de aparte medezeggenschapsraden staat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bevoegd gezag van Heliomare Onderwijs (Raad van Bestuur Heliomare). In de GMR participeren zowel medewerkers van de scholen als ouders. De verslagen zijn openbaar.

E GMR@heliomare.nl

Leden GMR

De GMR is op zoek naar nieuwe leden. Lees hier meer informatie over de vacature.

Oudergeleding
Vacatures

Personeelsgeleding
José Tahapary – leerkracht Heliomare College de Velst Arbeid en Dagbesteding
Tessa Mathlener – leerkracht HCA
Vacatures

Meer informatie over de GMR

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.