Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan dat opkomt voor de belangen van het personeel van Heliomare die onder CAO Zorg vallen. Zij komen elke week bijeen om allerlei onderwerpen op gebied van ondernemingsbeleid en personeelsbelangen te bespreken en agenderen.

De OR heeft adviesrecht op belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten en instemmingsrecht op besluiten die over personele regelingen gaan. Hiermee oefent de OR invloed uit op de bedrijfsvoering en op sociale en bedrijfseconomische onderwerpen.

De ondernemingsraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur die de leden van de gewenste informatie moet voorzien om tot een weloverwogen besluit te komen. De leden kunnen hierbij ook kennis bij de achterban en (externe) deskundigen en instanties betrekken.

Er zijn in totaal 11 zetels beschikbaar gesteld die een vertegenwoordiging vormen van de afdelingen binnen Heliomare. Dat zijn Kind/ Jeugd Revalidatie, Behandelcentrum Specialistische Revalidatie, Ondersteuning, Centrum voor Revalidatie en Diagnostiek, Expertiseteam Specialistische Revalidatiezorg en Arbeidsintegratie/REA College. De leden zijn naast het gezamenlijke werk verdeeld over 4 commissies, te weten: financiën, ARBO, P&O en communicatie.

Heeft u vragen? Mail E ondernemingsraad@heliomare.nl of bel T 088 920 80 62.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.