Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk klankbord als vertegenwoordiging van alle ouders en leerkrachten, en bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders.

Overleg over beleid binnen de school

De MR wordt door de schoolleider op de hoogte gesteld van alle beleidsplannen die worden ontwikkeld. In de MR-vergadering wordt uitgelegd welke gedachten en doelen bestuur en directie hebben bij alle plannen die worden ontwikkeld. Bestuur en directie horen van de ouders in de MR hoe de plannen op hen als ouder overkomen.

Instemmingsrecht

De MR heeft instemmingsrecht op plannen die het werken in de school grondig zou kunnen veranderen. De MR wordt veelvuldig om advies gevraagd, in hoeverre men als ouder tegen de plannen aankijkt en of men nog tips heeft vanuit hun positie. Het werken in de MR gaat altijd over het schoolbeleid als geheel, dus niet over zaken die specifiek de klas van uw eigen kind betreffen. Daar zijn andere communicatiekanalen voor.

Lid van de MR worden?

U kunt zitting nemen in de MR gedurende de periode dat uw zoon of dochter op school zit. Er wordt zo’n acht keer per jaar vergaderd. Doordat ouders na enkele jaren de raad weer verlaten, is het ook van belang nieuwe ouders te interesseren voor de MR. Wellicht dat in u zelfs een toekomstig nieuw lid schuilt. Mocht u het werk van de MR een keer van nabij willen meemaken, kunt u altijd een keer een vergadering bijwonen. U kunt daarvoor een mail sturen naar de secretaris. Het is ook mogelijk vergaderpunten in te brengen via de secretaris.

Voor Heliomare onderwijs in Heemskerk is er één medezeggenschapsraad. Binnen de medezeggenschapsraad zijn zowel het SO alsook het VSO vertegenwoordigd. Dit geldt zowel voor de vertegenwoordiging in de oudergeleding, als voor de personeelsgeleding. 

Personeelsgeleding
Pieter Elzer - ouder SO - voorzitter, tevens GMR lid
Cathelijne Thomas - ouder SO – lid
Ralph Beijer - ouder Arbeid & Dagbesteding
Vacature - ouder VSO VVO-entree       

Oudergeleding
José Tahapary- VSO Arbeid & Dagbesteding - secretaris, tevens GMR lid (mr.develst@heliomare.nl)
Rik Klinge - SO – lid
Bas de Jong - VSO VVO-entree – lid
Bart Schoen - VSO BAD - lid

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De meeste zaken rondom medezeggenschap betreffen alle scholen van Heliomare. Deze worden voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Heliomare. Alle scholen, SO en VSO, zijn hierin vertegenwoordigd.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.