Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, waarbij bepaalde zenuwprikkels anders binnenkomen bij de hersenen. Hierdoor verloopt de verwerking van informatie anders. Autisme kan op meerdere manieren voorkomen. Meestal spreken we over Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze term omvat klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS. Sommige mensen met autisme hebben een verstandelijke beperking, anderen hebben een normale tot een hoge intelligentie.

Wat zijn de gevolgen van autisme?

Binnen de waaier van autisme of ASS zijn veel verschillende symptomen en gedragskenmerken te onderscheiden. Daarnaast wisselen de verschijnselen per leeftijdscategorie. Wel hebben de verschillende diagnoses een aantal overlappende kenmerken. Hierbij kunt u denken aan:

  • moeite met sociale contacten, spel en verbeelding;
  • problemen met verbale en non-verbale communicatie (zich moeilijk kunnen inleven in de ander, lichaamstaal niet herkennen);
  • repetitief gedrag;
  • moeite met overzicht houden, behoefte aan regelmaat;
  • dikwijls een goed oog voor detail, recht door zee, analytisch;
  • beperkt aantal interesses of activiteiten, of juist specifieke interesses


Mensen met autisme ondervinden hun hele leven beperkingen in het dagelijks leven. Aan de buitenkant is niet goed te zien dat iemand autisme heeft. Daardoor kunnen bij de omgeving onbegrip en averechtse reacties ontstaan. Dit kan verergering van symptomen, klachten en gedragsproblemen veroorzaken. Een deel van de mensen met autisme kan een zelfstandig leven leiden. Anderen hebben blijvende ondersteuning nodig.

Wat kan Heliomare bij autisme voor u betekenen?

Bij Heliomare kunt u terecht voor zorg op maat voor kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Dagelijks bieden wij zo'n 350 kinderen en jongeren met autisme onderwijs en ondersteuning, zoals arbeidsintegratie, sport, (beroeps)onderwijs en waar nodig revalidatie. Onze ondersteuning is gericht op zelfstandig functioneren en het leren omgaan met de beperking in het dagelijks leven. Ons doel is mensen met autisme zo optimaal mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Aanvullende informatie

Meer informatie over autisme vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Heliomare biedt meer

Heliomare biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.