Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen, waarbij de verstandelijke vermogens van het kind of de volwassene zich anders ontwikkelen dan bij leeftijdgenoten. Mensen met een verstandelijke beperking zitten meestal onder het gemiddelde intelligentieniveau. De stoornis kan erfelijk zijn, aangeboren, ontstaan door infecties tijdens de zwangerschap of door zuurstoftekort tijdens of na de geboorte.

Wat zijn de gevolgen van een verstandelijke beperking?

Kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking hebben vaak op meerdere terreinen van het dagelijks leven ondersteuning nodig. Ze zijn aangewezen op hulp van mensen in hun omgeving, aangevuld met professionele hulpverlening. Bij een verstandelijke beperking bestaat het gevaar dat de persoon essenti├źle sociale vaardigheden niet kan ontwikkelen. Kinderen vinden minder gemakkelijk aansluiting bij leeftijdgenootjes en op latere leeftijd verloopt het vinden en behouden van relaties, vriendschappen en werk lastiger.

Afhankelijk van de aard van de beperking en de leeftijd van de persoon kunnen de volgende verschijnselen voorkomen:

  • kinderen gaan later praten dan leeftijdgenootjes en spelen anders met speelgoed (zonder fantasie);
  • achterstand op motorisch gebied;
  • problemen met leren en gedrag, ook met dagelijkse bezigheden en stresssituaties;
  • opvallende gedragingen, zoals impulsiviteit, voorkeur voor routinematige bezigheden, agressiviteit, stemmingswisselingen en neiging tot zelfbeschadiging;
  • soms lichamelijke afwijkingen (een groter of een kleiner hoofd, misvormde handen of voeten, een misvormd gezicht).

Wat kan Heliomare bij een verstandelijke beperking voor u betekenen?

Bij Heliomare kunnen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking terecht voor revalidatie, onderwijs en zorg. Wij werken volgens behandelmethodes en gaan uit van de verstandelijke, motorische en zintuiglijke beperkingen van het kind of de jongere. De accenten liggen op communicatie en het aanleren van sociale vaardigheden. In Heliomare is het mogelijk onderwijs te combineren met revalidatiebehandeling. Wij hebben scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.