Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Gedragsproblemen

Als een kind of jongere anders in de omgang is of anders reageert op situaties en informatie dan andere kinderen of jongeren, kan sprake zijn van een gedragsprobleem of gedragsstoornis. Er is sprake van een gedragsprobleem als het kind of de jongere een patroon ontwikkeld heeft dat gedurende langere tijd bestaat. Dit kan opstandig, ongehoorzaam of vijandig gedrag zijn of gedrag waarbij belangrijke sociale normen en regels worden overtreden.

Een gedragsprobleem kan aangetoond worden door onderzoek dat wetenschappelijk is onderbouwd. Bij een aantal diagnoses is veelal sprake van gedragsproblemen, zoals bij:

  • Autisme

  • Asperger

  • ADD en ADHD

  • PDD-NOS

Wat ervaren kinderen en jongeren met een gedragsprobleem?

Kinderen en jongeren die bekend zijn met een gedragsprobleem of gedragsstoornis hebben moeite in de omgang met anderen. Daardoor ontstaan veelal problemen op school en binnen het gezin. Het kind voelt zich vaak onbegrepen waardoor gedragskenmerken versterken en het kind in een vicieuze cirkel belandt. 

Waarvoor kunnen kinderen en jongeren met gedragsproblemen bij Heliomare terecht?

Bij Heliomare kunnen kinderen en jongeren met (geïnternaliseerde) gedragsproblemen vooral terecht voor (beroeps)onderwijs in samenhang met ondersteuning bij het dagelijks functioneren. Dit kan tijdelijk of voor de hele schoolperiode. Ons onderwijs is gericht op de talenten, zelfstandigheid en eigen regie van de kinderen en jongeren. Daarnaast zijn de klassen kleiner dan in het regulier onderwijs en wordt structuur geboden. Er is bij Heliomare veel deskundigheid op het gebied van autisme en gedragsproblemen. Daarnaast is aandacht voor de wijze waarop kinderen en jongeren leren en de ondersteuning die daarbij nodig is, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. In het voorgezet speciaal onderwijs wordt samen met kind en ouders gekeken naar een passend vervolg na de schoolperiode, zoals vervolgonderwijs of werk.

Heliomare biedt ook ondersteuning in het reguliere onderwijs op het gebied van gedragsproblemen bij leerlingen, zowel aan docenten als teams.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.