Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Van thuiszitter naar een passende leerplek

Er is veel aandacht voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan en thuis zitten; de thuiszitters. Om de thuiszitter op de rit te krijgen, moet de leerling op weg geholpen worden van huis naar een eigen onderwijsstip op de horizon. Onze specialisten passend onderwijs van het Heliomare Interventie Team Thuiszitters (HITT) zijn daar deskundig in, vooral bij complexe problemen.

Weer meedoen en erbij horen

“Soms is het diep graven naar die stip, maar ieder kind wil meedoen, erbij horen. De reis naar een passende onderwijsplek is vaak een bochtige tocht met vallen en opstaan. Het belangrijkste van deze reis is dat de thuiszitter zelf achter het stuur zit”, aldus Jacqueline Blokker, een van onze specialisten.

Veelal gaat het om geoorloofde thuiszitters, waarbij van alles is ingezet, maar niets lijkt te helpen. Het HITT kan bij zeer gevarieerde problemen in actie komen. Bij lichamelijk problemen, geestelijke problemen en systemische problemen, waarbij de hele omgeving van het kind een rol speelt. Vaak gaat het om een combinatie van dat alles. Ook al is er veel hulp, veelal is onduidelijk wat de ondersteuningsbehoeften van het kind voor het onderwijs zijn. De expertise van het HITT is om deze behoeften in vaak complexe en ingewikkelde situaties in kaart te brengen.

Om het traject naar een passende onderwijsplek te laten slagen, is het belangrijk dat het kind of de jongere zelf aan het stuur zit. Daar zit de winst en maakt het verschil. Veelal is het kind of de jongere zijn/haar autonomie kwijtgeraakt. Het probleem is vaak groter dan het kind. Het is ook het gezin, de omgeving en hoe er met het kind is omgegaan.

Specialisten van het HITT voeren gesprekken met de leerling, zijn/haar ouders, de school en betrokken instanties. Op basis daarvan wordt een basisplan opgesteld. Dat wordt voortdurend bijgesteld, afhankelijk van de richting die het kind opstuurt. Voor een succesvol traject is een goede samenwerking met alle betrokkenen noodzakelijk.

Meer informatie of advies?

Mail met het Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HITT), dan neemt een van onze specialisten contact op.
E Hi.teamthuiszitters@heliomare.nl

Informatie over passende leer- en ontwikkelpaden is te vinden bij onze onderwijspagina's.

Het Heliomare Interventieteam Thuiszitters is lid van het International Network for School Attendance (INSA).

Download poster

De poster in de afbeelding kunt u hier downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.