Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Onze onderwijsspecialisten

Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HITT)


Jacqueline Blokker

Na de Pabo ruim 30 jaar geleden, ging ik werken als leerkracht speciaal onderwijs bij Heliomare en vervolgens als intern begeleider voor vmbo/havo. Ik was nauw betrokken bij de oprichting van het HITT. Verder studeerde ik pedagogiek en heb volgde ik de opleiding tot psychotherapeut aan de TA-opleiding.

Mijn passie ligt bij ondersteunen van kinderen en jongeren met (zeer) moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik geloof in het zoeken met het kind/jongere naar oplossingen die werken, vaak met behulp van de PDP-methode (Person Driven Planning). Mijn kwaliteiten: openheid, toegankelijkheid, het vermogen om niet snel te oordelen, flexibiliteit en diepgewortelde nieuwsgierigheid. Deze eigenschappen helpen me om effectief samen te werken en oplossingen te vinden bij de uitdagingen om een kind of jongere te begeleiden naar een passende (onderwijs)plek.


Letty Dekker

De leerling aan het roer, daar doe ik het voor. Leerlingen weer de regie geven en samen puzzelen tot ze weer een plekje hebben gevonden om tot bloei te komen en zich verder te ontwikkelen.

Door mijn rijke ervaring in het onderwijs, vind ik het fijn om mee te denken over wat er wél mogelijk is. Ik zit bomvol ideeën, ben nieuwsgierig, kan oordeelloos denken, zie overal kansen en mogelijkheden en kan met mijn enthousiasme veel mensen meekrijgen. Als specialist  inclusief onderwijs kom ik bij het Heliomare InterventieTeam Thuiszitters (HITT) helemaal tot mijn recht. 


Ilse Glas

Hart en oog voor de leerling. Dat is mijn motto en uitgangspunt. Als docent ben in begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hier heb ik vervolgens ook ervaring mogen opdoen als schoolmaatschappelijk werkster en ondersteuningscoördinator. Vanuit het speciaal onderwijs maakte ik de overstap naar het regulier voortgezet onderwijs. Fijn om samen met leerlingen, ouders en het team van de school, onderwijs passend te maken en samen te denken in mogelijkheden.  

Op dit moment werk ik ambulant als specialist passend onderwijs. Een plek waar voor mij alles samen komt. Vanuit het Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HITT) ga ik samen met de jongeren op zoek naar een passende vorm van onderwijs of dagbesteding. Hierin volg ik de leerling naar zijn/haar stip op de horizon en verkennen wij samen het pad er naartoe. 


Corrie Mors

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in verschillende beroepen, zoals de kraamzorg en onderwijs. Ik heb 12 jaar ervaring in ontwikkelingsgericht onderwijzen in de bovenbouw. De laatste 7 jaar in groep 8 met daarbij het verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Mijn opleiding pedagogiek heeft mij extra handvatten gegeven om (zorg-)leerlingen te begeleiden. Vanaf maart 2012 deed ik binnen het VSO veel praktijkervaring op als docent, trajectbegeleider en intern begeleider. Momenteel werk ik ambulant als specialist passend onderwijs. Mijn kwaliteiten observeren, signaleren en rapporteren komen mij daarbij goed van pas. In deze functie begeleid ik jongeren terug naar onderwijs en/of een passende dagbesteding. Daarbij geldt: regie bij de jongere!


Eva Schoots

Het onderwijs is in veel vormen aanwezig tijdens mijn loopbaan. Gedurende mijn studie Pedagogiek kreeg ik de kans om te werken op een mbo-school. Vervolgens ben ik in het 3e jaar stage gaan lopen op de Spinaker, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Alkmaar.

Na mijn opleiding heb ik achtereenvolgens gewerkt op het Keerpunt in Alkmaar, het huidige CLEO en daarna op het Willem Blaeu. Bij beide scholen begeleidde ik jongeren die vanwege gedrag en/of psychische problematiek vastliepen.

Nu zit ik bij het HITT waar we proberen om het kind of de jongere in beweging te krijgen en samen op zoek te gaan naar een passende plek. Dat kan dagbesteding en/of onderwijs zijn. De jongere heeft de regie, het HITT volgt daar waar het kan.

Specialisten Passend Onderwijs Advies (POA)

Onze specialisten denken graag mee met leerkrachten en scholen in de onderwijsbehoeften van een leerling. Het begint bij het breed in kaart brengen van de leerling om uiteindelijk samen tot een mooi advies te komen. Dit is altijd maatwerk.


Maaike Cohen

Mijn werkervaring deed ik op als vakleerkracht bij het zmok-onderwijs, regulier onderwijs en vanaf 2001 als vakleerkracht bij Heliomare onderwijs voor kinderen met een beperking.

Als vakleerkracht bewegingsonderwijs is het belangrijk dat je goed kunt differentiëren. Alle kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen meedoen aan de gymles. Om zich cognitief en fysiek goed te ontwikkelen is het belangrijk dat zij zelfstandig, veilig en met plezier aan de lessen deelnemen.

Mijn ervaring is zowel met kinderen die een fysieke beperking hebben, als kinderen met een cognitieve beperking. Voor kinderen met ASS is structuur de sleutel. Ook voor buitenspelen kan ik ingezet worden. Ik geef graag adviezen over hoe kinderen met plezier aan buitenspelen kunnen deelnemen.


Jolijn de Groot

Sinds 2011 werk ik bij Heliomare in de kinder- en jeugdrevalidatie en sinds 2018 als ambulant ergotherapeut bij team Passend Onderwijs Advies. Uitgebreide kennis over motorische problemen, vermoeidheid, pijn en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heb ik sindsdien opgedaan.

Opgeleid tot SI-therapeut (sensorische informatieverwerking) ben ik toegerust met kennis en tools om in het regulier (basis)onderwijs advies te geven bij vragen over prikkelverwerking en werken met aandacht. Daarnaast adviseer en begeleid ik scholen en ouders bij vragen over (voorbereidend) schrijven, digitale lesstofverwerking, meubilair en zelfredzaamheid.


Sandra Hartsteen

Inmiddels ben ik 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Zowel in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs als in het speciaal onderwijs en als ambulant begeleider. Ik heb ruime expertise en denk graag mee bij complexe problemen in leren en gedrag, aandacht en werkhouding. Daarbij breng ik de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart. Daarnaast coach ik leerkrachten en begeleiders.


Tess Jongepier

Sinds 1997 ben ik, met de akte speciaal onderwijs op zak, werkzaam in het onderwijs: speciaal basisonderwijs, ambulante begeleiding van Heliomare in het regulier onderwijs en groepsleerkracht in het regulier onderwijs. En nu als specialist passend onderwijs advies. Ook heb ik verschillende post-hbo-opleidingen gedaan waaronder MRT, AB, co-teaching en school video interactie begeleiding.

Mijn expertise ligt op het gebied van schrijfproblemen en lesstofverwerking, waarbij mijn insteek is dat een kind met een motorisch probleem de lesstof kan verwerken en succeservaringen opdoet en blijft meedoen. Verder adviseer en ondersteun ik bij het kiezen van het geschikte ICT hulpmiddel, o.a. bij dyslexie.


Jennifer Kroon

Vanaf begin 2022 ben ik werkzaam als adviseur in het Passend Onderwijsteam (POA) van Heliomare. Als leerkracht heb ik ervaring in het regulier basisonderwijs en ben ik na het behalen van mijn Master-SEN overgestapt naar het speciaal onderwijs.     

Mijn expertise ligt op het gebied van werken met leerlingen die langdurig ziek zijn, problemen hebben op het gebied van leren, executieve functies, spraak en taal of specifieke gedragskenmerken. Daarnaast coach ik leerkrachten en begeleiders.


Sandra Mol

 


Kim Reinsent-de Blieck

Ik ben als leerkracht en zorgcoördinator werkzaam geweest in het primair, speciaal (voortgezet) en speciaal basis onderwijs. Ik heb een master SEN gedrag/autismespecialist. Mijn expertise is breed, zowel als het gaat om de ondersteuning van leerlingen als de ondersteuning van leerkrachten en intern begeleiders. Verder heb ik ervaring met het opzetten van een zorgstructuur in scholen.


Shanon Sijm

Als specialist passend onderwijs ben ik breed inzetbaar bij het in kaart brengen van onderwijs-, en ondersteuningsbehoeften in primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Daarbij ondersteun ik zowel leerlingen als groepen, leerkrachten en begeleiders bij uiteenlopende ondersteuningsvragen. 


Arlette Zoon

Als gedragsspecialist/autismedeskundige ben ik te benaderen voor advies, begeleiding en coaching van leerlingen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkel- en/of leerproces. Afgestemd op de leerling en zijn of haar omgeving maak ik de vertaalslag naar de klas/klassenmanagement/onderwijsleerproces, altijd met passende oplossingen.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.