Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Onderwijs bij Heliomare

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Wij bieden onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, een ontwikkelingsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast bieden we passende leer- en ontwikkelpaden, onder andere in of bij het regulier onderwijs.

(Voortgezet) speciaal onderwijs bij Heliomare

Bij Heliomare ontwikkelen leerlingen zich in hun eigen tempo, op hun eigen manier, in een veilige leeromgeving. Bij ons is elke leerling uniek. Onze werkwijze is toegespitst op de wensen, behoeften, mogelijkheden en leerstrategie van het kind of de jongere. Respectvol, stimulerend en uitdagend. Onderwijs, bewegen en sporten, revalidatie en zorg zijn bij ons op elkaar afgestemd. Kinderen/jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun lichamelijke zelfredzaamheid, komen tijdens hun schoolperiode voor therapie en behandeling bij het revalidatieteam van Heliomare.

Via het onderwijs begeleiden wij onze leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Zij hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Wij besteden ook aandacht aan vrije tijdbesteding, werken en wonen. Samen met de leerling zoeken we naar een passend vervolg op de schoolperiode. Bijvoorbeeld een beroepsopleiding, toeleiding naar werk, een betaalde baan of dagbesteding. Naar onze scholen (maak de keuze voor aandachtsgebied Onderwijs).

Op dit moment geldt er een leerlingenstop voor het Heliomare College Heemskerk voor het schooljaar 2023 -2024. U leest hier meer over via deze link.

Passende leer- en ontwikkelpaden (o.a. in het regulier onderwijs)

Niet voor alle kinderen en jongeren is een reguliere of speciale onderwijssetting passend. Onze professionals kunnen dan met ouders, de leerling en docenten of zorgteam overleggen over passende mogelijkheden. Op een reguliere school, in het speciaal onderwijs, bij kleinschalige dagopvang bij een reguliere school of bij het autismecentrum. Het volgende is bij Heliomare mogelijk:

Samen werken we aan een passend (onderwijs)aanbod voor leerlingen met een ondersteuningsvraag, zodat hun ontwikkeling en schoolloopbaan zo kansrijk mogelijk verloopt. Met een extra steuntje in de rug kan het kind of de jongere het maximale uit zichzelf halen.

Aanvullende informatie

Schoolondersteuningsprofielen

In onze schoolondersteuningsprofielen staat precies beschreven wie bij ons terecht kan en wat je van ons kunt verwachten aan onderwijs en begeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel Heliomare Speciaal Onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel Heliomare College Alkmaar

Schoolondersteuningsprofiel Heliomare College De Velst (Heemskerk) - Arbeid en Dagbesteding

Schoolondersteuningsprofiel Heliomare College De Velst (Heemskerk) - VMBO en HAVO

Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. In de plannen geven de scholen een beeld van hun beleid, ambities en de speerpunten voor een bepaalde periode. De schoolplannen zijn gebaseerd op de onderwijs- en zorgvisie van Heliomare en zijn te vinden op de pagina's van de scholen.

Schoolgids

Iedere school heeft een eigen schoolgids. Deze vindt u op de betreffende locatiepagina.

Kwaliteit van ons onderwijs

Heliomare is regelmatig in gesprek met de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van ons onderwijs. Wij hechten eraan dat ons onderwijs aansluit op de behoefte van onze leerlingen, zodat zij ook na hun schooltijd op een plek terecht komen die voor hen het beste past en waar zij gelukkig van worden.

Meer informatie de kwaliteit van ons (voortgezet) speciaal onderwijs is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl en www.scholenopdekaart.nl.

 

Heliomare biedt meer

Heliomare biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.