Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Voortgezet speciaal onderwijs: toeleiding naar dagbesteding

 

Jongeren tussen 13 en 20 jaar met een (lichamelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige) beperking of autisme spectrumstoornis kunnen bij Heliomare voortgezet speciaal onderwijs volgen. Voor leerlingen voor wie duidelijk is dat zij na hun basisschooltijd naar een centrum voor dagbesteding gaan, is voortgezet speciaal onderwijs richting dagbesteding mogelijk (uitstroomprofiel Dagbesteding).

Onderwijs gericht op dagbestedingsactiviteiten bij Heliomare

Bij Heliomare is iedere leerling uniek. Onze werkwijze is zoveel mogelijk aangepast aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van de jongere. Bij het voortgezet speciaal onderwijs met toeleiding naar dagbesteding richten we ons vooral op persoonlijke vorming. Uw kind leert tijdens de schoolperiode allerlei vaardigheden die van pas komen bij werk- en dagactiviteiten, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap

Binnen de richting Dagbesteding zijn de volgende activiteiten mogelijk:

  • arbeidsmatige dagactiviteiten;
  • dagbestedingsactiviteiten, gericht op de ontwikkeling van de jongere, op oefening en behoud van vaardigheden;
  • belevingsgerichte activiteiten in een verzorgende en veilige situatie, met kansen en stimulansen voor contact of interactie met de omgeving.

Bij de toeleiding naar Dagbesteding hoort ook ervaring opdoen buiten de school. We zoeken voor elke leerling een passende ervaringsplek. Dat kan in een dagbestedingscentrum, in een zorgboerderij of in een atelier zijn. Zo leert uw kind wennen aan de dagactiviteiten die het na de schoolperiode zal uitvoeren. Deze vervolgsituatie is bij het afronden van de opleiding voor elke leerling al bekend. Dat is ofwel een plaats in een dagactiviteitencentrum, in een zorgboerderij, in een atelier of een andere vorm van een beschermde werkplek of vrijwilligerswerk. In ieder geval een plek waar uw kind op een plezierige en zinvolle manier overdag tijd kan doorbrengen. Daarnaast is overleg met ouders over de woonsituatie van leerlingen.

Onderwijs gericht op arbeidsmatige dagactiviteiten

Leerlingen die vormen van beschermd werk, onbetaald (groeps) werk, vrijwilligerswerk of andere vormen van onbetaald werk kunnen doen, nemen deel aan onderwijsrichting Arbeidsmatige dagbesteding. Het onderwijs in dit programma is gericht op een brede persoonlijke vorming, op deelname aan de maatschappij en op het vinden van een passende werkplek. Zelfredzaamheid en het ontwikkelen van talenten zijn belangrijke doelen.

Wanneer kun je terecht bij Heliomare?

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Heliomare neemt in Noord-Holland deel aan 8 samenwerkingsverbanden. Wil je bij Heliomare voortgezet speciaal onderwijs met de richting Dagbesteding volgen? Dan heb je een geldige‘toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV ) nodig van een samenwerkingsverband.

Leerlingenstop

Op dit moment geldt een gedeeltelijke leerlingenstop voor het Heliomare College De Velst voor het schooljaar 2023 -2024. U leest hier meer over via deze link.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Van onderwijs naar passend werk

Ze is een gezelligheidsmens. Ze genoot op school al van samenwerken en haar vriendinnen om haar heen. Ze houdt van sfeer maken en is in een brasserie daarom helemaal op haar plek. ~ Sanne ~