Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Speciaal onderwijs bij ernstige meervoudige beperking (EMB)

 

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een ernstige meervoudige beperking (EMB), en kinderen met het niveau ‘laag tot zeer moeilijk lerend’, kunnen bij Heliomare onderwijs volgen samen met een revalidatieprogramma. Deze combinatie is op meerdere locaties mogelijk. De leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo, op hun eigen manier, in een veilige leeromgeving. Wij zorgen voor een goed evenwicht tussen veiligheid en uitdaging. De activiteiten op onderwijskundig gebied zijn zowel zin- als betekenisvol. Onderwijs, begeleiding en revalidatiebehandeling zijn toekomstgericht: we stimuleren zoveel mogelijk de mogelijkheden van onze leerlingen. Alles draait om het ontwikkelen van de (zelf)redzaamheid van uw kind.

Speciaal onderwijs Leerweg 3 in combinatie met revalidatiebehandeling

Het traject dat leerlingen met een ernstige meervoudige beperking volgen bij Heliomare noemen we Leerweg 3. Deze leerweg bestaat uit speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het onderwijsprogramma van Leerweg 3 is opgebouwd rond de thema’s:

  • muziek;
  • sensomotoriek, bewegen;
  • sociale vaardigheden;
  • taal, lezen en communicatie;
  • computervaardigheden (‘Op Maat’);
  • expressie (handvaardigheid en drama).

De kinderen hebben doorgaans les in groepsverband. Een paar keer per week zijn twee of drie behandelaars van verschillende vakgroepen in de groep aanwezig. Zij geven zoveel mogelijk therapie in de groep. Daarnaast krijgen kinderen ook een individuele revalidatiebehandeling in daarvoor bestemde ruimtes. De revalidatiearts bekijkt uw kind jaarlijks en bespreekt met u de voortgang en uw vragen. Samen met u regelen we aan het eind van de schoolperiode de vervolgsituatie voor uw kind. Meestal is dit een vorm van dagbesteding. Wanneer uw kind onze school verlaat, kan het zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Wanneer kunt u terecht bij Heliomare Onderwijs?

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Leerlingen die niet in de onderwijsprofielen van het regulier onderwijs vallen krijgen via het samenwerkingsverband een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) die recht geeft op een plaats in het speciaal onderwijs (so). Heliomare neemt in Noord-Holland deel aan 8 samenwerkingsverbanden. Voor onderwijs bij Heliomare heeft uw kind een geldige TLV nodig van een samenwerkingsverband.

Aanvullende informatie

Kinderen met een ernstig meervoudige beperking hebben voor het volgen van onderwijs extra ondersteuning nodig. Voor deze extra zorg is het onderwijs- en ondersteuningsbudget van Heliomare veelal niet toereikend. In zo’n geval dienen wij samen met de ouder(s) of verzorger(s) een aanvraag in voor vergoeding van de extra zorgkosten. Ofwel bij het regionale zorgkantoor of bij de gemeente waarin de leerling woont.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

doen.

 

Zeggen wat je doet en DOEN wat je zegt. DOEN is het magazine van onze specialisten Passend Onderwijs. Die naam is niet voor niets gekozen, want zowel bij kinderen en jongeren als opdrachtgevers moet je zeggen wat je doet en doen wat je zegt. DOEN staat boordevol verhalen, nieuws en tips. Rechtstreeks uit de praktijk. DOEN ook lezen? Stuur een mail naar a.kuijper@heliomare.nl en je ontvangt het e-zine in je mailbox.