Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

De Boog

Krusemanlaan 88, 1701 VN Heerhugowaard , Heerhugowaard, 088 920 90 00

De Boog te Heerhugowaard biedt een ontwikkelplek voor kinderen met autisme, die om welke reden dan ook geen aansluiting (meer) vinden bij het onderwijsaanbod in de regio.

De Boog biedt een unieke vorm van onderwijs in combinatie met zeer intensieve begeleiding. De Boog is een locatie van Heliomare De Alk, waarin we samenwerken met Esdégé Reigersdaal. Binnen de samenwerking verzorgt Esdégé Reigersdaal de begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door leerkrachten van de Alk. 

In de praktijk bestaat deze groep uit leerlingen bekend met ASS én:

  1. Op (speciaal) onderwijs zitten, maar er vastlopen en/of niet tot leren komen.
  2. Thuiszitten, omdat ze zijn uitgevallen vanuit onderwijs.
  3. In dagbesteding zitten, omdat ze het huidige onderwijsaanbod niet aankunnen.

Deze kinderen:

  • Zijn tussen de 4 en 10 jaar oud.
  • Hebben een vorm van autisme.
  • Hebben de potentie om binnen een onderwijssetting zich te ontwikkelen en te leren.
  • Hebben een disharmonisch ontwikkelingsprofiel
  • Worden ondersteund door een systeem dat de CSL benadering uit wil voeren
  • Hebben de meest intensieve onderwijszorg ondersteuningsbehoefte.


Er is een rijk aanbod voor een groot deel van de kinderen met autisme in de regio. Voor een bepaalde groep kinderen is echter nog nét iets anders nodig. Zij lopen vast in het huidige aanbod. Contact en spel zijn belangrijke instrumenten om te werken aan de individuele doelen van het kind op de Boog, via de ontwikkelingsmethode van de ABBLS. Contact gericht spelen (CSL) en Growing Minds hebben als eerste basis een onvoorwaardelijk accepterende houding naar het kind.

Doelstelling

De Boog is een behandel- en onderwijslocatie. Daarom behouden de leerlingen hun leerplicht en hebben ze toegang tot leermiddelen om te oefenen. Een plek op De Boog is altijd tijdelijk, de richtlijn is 3 jaar.

Het doel is om de kinderen in een veilige vertrouwde omgeving door middel van intensieve begeleiding, maatwerk te bieden op onder andere emotioneel, cognitief, sensorisch, communicatief en sociaal gebied. Door middel van intensieve begeleiding (individueel en in de groep) en afstemming met de kinderen, ouders en begeleiders in een multidisciplinaire setting, is het doel dat kinderen zich aan kunnen sluiten bij de maatschappij, in onderwijs dan wel dagbesteding.

Artikel over De Boog, verschenen in het Nieuwsblad Heerhugowaard.

Adres & contact
De Boog

Krusemanlaan 88
1701 VN Heerhugowaard Heerhugowaard

088 920 90 00
Openingstijden

Locatie 'De Boog' is geopend van maandag t/m vrijdag 8:30 uur tot 16:30 uur.

De kinderen zijn welkom van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.