Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Poliklinische revalidatie chronische pijn

Tevredenheid van patiënten met chronische pijn van de polikliniek over het bereikte resultaat 

Hoe tevreden bent u over het bereikte resultaat?

66.7%
66.7%
20.6%
20.6%
12.7%
12.7%
Tevreden Neutraal Ontevreden

Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is bij start 73% tevreden, 15,3% neutraal en 6,2% ontevreden en bij einde 72% tevreden, 15,3% neutraal en 6,2% ontevreden.

Tevredenheid van patiënten met chronische pijn aan het eind van hun revalidatie over het verschil in dagelijks functioneren (werk, gezin, etc.) ten opzichte van de situatie voorafgaande aan het revalidatieprogramma

Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/RTE/Insertresult.cshtml)

Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 83,7% verbeterd, 13,6% geen verschil en 2,3% verslechterd.

Procentuele verminderde ervaren beperking in 7 domeinen uitgedrukt bij pijnklachten (PDI) m.b.t. patiënten met chronische pijn van polikliniek

Beperkingen in het dagelijks leven. 0% betekent volledig beperkt in het dagelijks leven en 100% betekent geen beperkingen in het dagelijks leven.

De vragenlijst bestaat uit zeven items die elke één deelgebied vertegenwoordigen: familiaire/huishoudelijke verantwoordelijkheden, recreatie, sociale activiteiten, beroep, seksuele activiteiten, zelfverzorging en basale levensbehoeftes (eten/slapen/ademhalen).

PDI totaal (0-100%)

38%
38%
59%
59%
start einde

Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is bij start 46% en bij einde 59%.

Familiaire en huishoudelijke verantwoordelijkheden (0-10)

3.4
3.4
5.6
5.6
start einde

Recreatie (0-10)

2.7
2.7
5.3
5.3
start einde

Sociale activiteiten (0-10)

3.5
3.5
5.4
5.4
start einde

Beroep (0-10) (ook niet betaald werk zoals huishouden of vrijwilligerswerk)

2.4
2.4
4.6
4.6
start einde

Seksuele activiteiten (0-10)

3.6
3.6
5.8
5.8
start einde

Zelfverzorging (0-10)

5.6
5.6
7.3
7.3
start einde

Procentuele verbetering voor en na behandeling op het gebied van fysiek functioneren, rolbeperkingen door fysiek probleem, vitaliteit en mentale gezondheid (4 domeinen uit de RAND-36) m.b.t. patiënten met chronische pijn van de polikliniek

De RAND-36 is een vragenlijst die voor de start en aan het eind van de behandeling wordt afgenomen. De vragenlijst meet de ervaren gezondheid in samenhang met de ervaren kwaliteit van leven. De vragenlijst onderzoekt een aantal domeinen zoals fysiek functioneren, fysieke rolbeperkingen, vitaliteit en de mentale gezondheid.

Patiënten beoordelen hun fysiek functioneren voor de start en aan het eind van hun revalidatieprogramma. 0% betekent veel beperkingen t.a.v. fysiek functioneren en 100% betekent geen beperkingen t.a.v. fysieke functioneren.

37.5%
37.5%
61.6%
61.6%
start einde

Patiënten beoordelen hun fysieke rolbeperking voor de start en aan het eind van hun revalidatieprogramma. 0% betekent veel beperkingen t.a.v. fysieke rolbeperking en 100% betekent geen beperkingen t.a.v. fysieke rolbeperking.

4.8%
4.8%
32.5%
32.5%
start einde

Patiënten beoordelen hun vitaliteit voor de start en aan het eind van hun revalidatieprogramma. 0% betekent veel beperkingen t.a.v. vitaliteit en 100% betekent geen beperkingen t.a.v. vitaliteit.

32.1%
32.1%
47.4%
47.4%
start einde

Patiënten beoordelen hun mentale gezondheid voor de start en aan het eind van hun revalidatieprogramma. 0% betekent veel beperkingen t.a.v. mentale gezondheid en 100% betekent geen beperkingen t.a.v. mentale gezondheid.

57.1%
57.1%
62.1%
62.1%
start einde
Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.