Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

We werken aan resultaat


Heliomare begrijpt dat een behandeling, therapie, training, onderwijsvorm of andere ondersteuning zinvoller is wanneer de resultaten daarvan bijgehouden, geïnterpreteerd en toegepast worden. We maken graag aantoonbaar wat onze ondersteuning voor bijdrage levert aan de zelfstandigheid van onze cliënten/patiënten en leerlingen. Daar leren onze deskundigen van en het geeft u een indruk wat u van onze ondersteuning kunt verwachten.

Samenwerken en onderzoek

De deskundigen van Heliomare werken uit verschillende disciplines samen om de ondersteuning aan onze cliënten zo optimaal mogelijk te organiseren. Onze afdeling Research & Development heeft daarbij een belangrijke rol. Zij doet onderzoek naar diagnosegroepen en behandelingen en past de opgedane kennis toe op onze diensten en behandelprogramma’s. Meer informatie vindt u op de pagina Onderzoek & Innovatie.

Door continue te werken aan verbetering, ontvangt u bij Heliomare de ondersteuning die het best bij uw wensen en mogelijkheden past.

Heliomare werkt continu aan kwaliteit en veiligheid

Als professionele organisatie staan kwaliteit en veiligheid hoog in ons vaandel. Als leerling, cliënt of patiënt verdient u de best mogelijke dienstverlening in een veilige omgeving. Daar hebben wij wat voor over. U kunt ervan op aan dat onze medewerkers veiligheid met u bespreekbaar maken. Daar zijn zij op getraind en zij spreken elkaar daar ook onderling op aan. Daarnaast wordt onze dienstverlening en veiligheid ook regelmatig onder de loep genomen door externe instanties. Een aantal keurmerken is daar het resultaat van. Daarnaast vinden bij ons regelmatig visitaties plaats door beroepsverenigingen, brancheorganisaties en landelijke inspectiediensten.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

We steken veel tijd in Onderzoek & innovatie

Heliomare R&D heeft als doel toegepast wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van revalidatie, onderwijs, sport, arbeidsintegratie. Door de onderzoeksresultaten te implementeren in de dienstverleningsprocessen van Heliomare wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Onderzoek en Ontwikkeling