Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Hersenz/na extramurale behandeling

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die na revalidatiebehandeling problemen ondervinden bij het oppakken van hun dagelijkse leven. De behandeling wordt op verschillende plaatsen in het land aangeboden, waaronder bij Heliomare. De behandeling is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van NAH en het weer optimaal functioneren in de maatschappij. Hersenz bestaat uit verschillende behandelmodules die plaatsvinden in groepen. Daarnaast vindt er individuele behandeling plaats in de thuissituatie.

Tussen september 2014 tot februari 2015 werd onderzocht of cliënten van Hersenz bij verschillende organisaties in het land, na behandeling vooruit waren gegaan. Bij de start van de cognitieve modules Omgaan met verandering, Grip op je energie en Denken en doen hebben de cliënten doelen gesteld. Daarbij hebben ze aangegeven hoe ze er op dat moment voorstaan op een schaal van 0-10 (voormeting) en hoe goed ze er na 14 bijeenkomsten voor willen staan (wens). Aan het eind van de module is nogmaals gevraagd hoe ze er op dat moment voorstaan (nameting).

Cliënten en naasten waren zeer tevreden over de behandeling. De door patiënten vooraf gestelde doelen waren sterk verbeterd en de door de cliënt gewenste uitkomsten werden behaald (zie diagrammen). Verder bleek uit onderzoek dat ook het lichamelijk functioneren verbeterde. De zorgbehoefte van patiënten nam af evenals het aantal neuropsychiatrische symptomen. Bij de naasten nam de zorglast af en zij gaven aan meer tevreden te zijn met het leven en de vrije tijd. De mate van participatie nam niet af en opvallend was dat de zelfwaardering van de cliënten verminderd was.

Module Omgaan met verandering (Hersenz)

3.8
3.8
8.0
8.0
7.0
7.0
voormeting wens nameting

Module grip op je energie (Hersenz)

3.0
3.0
8.0
8.0
7.5
7.5
voormeting wens nameting

Module Denken en doen (Hersenz)

5.0
5.0
8.0
8.0
7.8
7.8
voormeting wens nameting

 

De onderzoeksresultaten geven een positieve indruk van de uitkomsten van Hersenz. Een kanttekening is dat uit de resultaten niet kan worden afgeleid of de gevonden veranderingen op de lange termijn ook behouden blijven. Aangezien het onderzoek geen controlebehandeling omvatte, is het ook niet met zekerheid te zeggen of de gevonden resultaten zijn toe te schrijven aan de specifieke interventies van Hersenz of aan het feit dat er extra tijd en aandacht aan deze cliënten werd besteed.

Meer resultaten zijn te vinden op de website van Hersenz.

Hersenz is winnaar van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016 en won de hoofdprijs in de categorie Vitale gemeenschappen en Zorg.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Module Omgaan met verandering (Hersenz)

3.8
3.8
8.0
8.0
7.0
7.0
voormeting wens nameting
Resultaten na extramurale behandeling/Hersenz