Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Ademhalingszorg

In Heliomare kunnen patiënten terecht voor revalidatie en ademhalingszorg. Van volledige beademing tijdens revalidatie tot advies bij slaapapneu door ons Respicareteam.

Revalideren als beademing nodig is

Patiënten met hersenletsel of een dwarslaesie die moeten revalideren en nachtelijke beademing of volledige beademing nodig hebben, kunnen in ons revalidatiecentrum terecht op onze beademingsunits. Hierdoor is het mogelijk dat zij sneller kunnen starten met revalideren na opname op een intensive care (IC) van een ziekenhuis. Onder beademing wordt verstaan: het kunstmatig geheel of gedeeltelijk overnemen van de ademhaling met behulp van beademingsapparatuur om het falen van het ademhalingssysteem te compenseren. In Nederland is Heliomare één van de paar revalidatiecentra die beademingszorg bieden.

Samenwerking Centrum voor Thuisbeademing (CTB)

Heliomare heeft een samenwerkingsverband met het Centrum voor Thuisbeademing (CTB). Als patiënten op een IC of ziekenhuisafdeling die gebruik maken van beademing klaar zijn om te revalideren, wordt het CTB door de intensivist van het ziekenhuis benaderd voor overplaatsing naar Heliomare. Eenmaal in Heliomare vindt regelmatig contact plaats met de CTB-arts en CTB-verpleegkundige. Zij houden in de gaten of de beademingsmachine goed is ingesteld en of de instellingen nog als prettig worden ervaren. De revalidatiearts van de afdeling van Heliomare is in deze situatie de hoofdbehandelaar, en wordt ondersteunt door de CTB-arts.

Multidisciplinaire revalidatiebehandeling bij ademhalingsproblemen

Uit recent onderzoek blijkt dat tijdens opname op de intensive care de spierkracht van de ademhalingsspieren rond de 4% per dag en 25% per week kan afnemen.  Om ervoor te zorgen dat de spierkracht zo snel mogelijk terugkomt, zet Heliomare behandelaars van verschillende disciplines in. Zij passen interventies toe waarmee de spierkracht kan worden getraind, afgestemd op de doelen die de patiënt wil behalen binnen zijn mogelijkheden. De fysiotherapeut ondersteunt bij het soepel houden van de borstkas en geeft adviezen voor ademhalingsoefeningen. De ergotherapeut kijkt naar de optimale zit- en lighouding voor een goede ademhaling. Bij voldoende verbetering kan in geval van beademing gestart worden met het afbouwen (weanen) van de beademing. Dat doen we in samenwerking met het Centrum voor Thuisbeademing (CTB).

Respicareteam

Verder heeft Heliomare een Respicareteam dat verschillende onderzoeken doet wanneer bij patiënten problemen bestaan met de ademhaling of deze vermoed worden (respiratoire problemen). Het team neemt diverse testen af die problemen met de ademhaling in kaart brengen, zoals: longfunctie- en bloedgastesten; spierkrachtmetingen en slaaponderzoeken. De uitslag van deze onderzoeken wordt door de revalidatiearts met u besproken. Wanneer er sprake is van een verminderde ademhaling worden interventies (een behandeling of anderszins) toegepast om dit te verhelpen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Airstacken
  • Cough-assist
  • IMT
  • C-PAP of BI-PAP bij obstructief of centraal slaapapneu
  • Bloedgasmetingen

Gedelegeerde toetsers

In Heliomare waarborgen verpleegkundigen als gedelegeerde toetsers de kwaliteit en de continuïteit van de beademingszorg. Deze gedelegeerde toetsers zijn door het CTB opgeleid. Op iedere beademingsunit zijn gedelegeerde toetsers werkzaam. Zij begeleiden en coachen zorgverleners en mantelzorgers in de uitvoering van de beademingszorg. Denk hierbij aan risicovolle en voorbehouden handelingen, en het organiseren van klinische lessen en scenariotrainingen (het oefenen van veel voorkomende situaties).

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met één van onze revalidatieartsen via het aanmeldpunt van Heliomare (T 088 920 92 00 of aanmelden@heliomare.nl) of stuur een mail aan het Respicareteam (respicare@heliomare.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.