Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Advies over sensorische informatieverwerking

Kinderen die geregeld druk of geremd gedrag  laten zien, zijn voor de mensen in hun omgeving soms moeilijk ‘te lezen’. Vooral als voor hun gedrag geen aanwijsbare reden is. Mogelijk is dan sprake van een andere verwerking van prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Heliomare heeft een adviesteam dat vragen kan beantwoorden en advies kan gegeven over zintuiglijke prikkelverwerking.

Prikkelverwerking

Kinderen kunnen verschillend reageren op prikkels uit hun omgeving. Zij lijken bijvoorbeeld prikkels niet op te merken die binnenkomen via de zintuigen zoals oren, ogen, neus, mond, huid en evenwichtsorgaan. Zij reageren overgevoelig op specifieke prikkels door ‘geprikkeld’ gedrag of extreme boosheid. Of zij vermijden prikkels of vertonen juist prikkel zoekend gedrag.  Dit ligt vaak niet aan de zintuigen zelf.  Het kind kan immers goed zien, horen, ruiken, proeven of voelen, maar het verwerken van de zintuiglijke informatie verloopt anders.  Dit kan verschillende gevolgen hebben in het dagelijks leven, bijvoorbeeld thuis en in de klas. Voor ouders, verzorgers, leerkrachten en de kinderen zelf kan dit voor conflicten zorgen en de kinderen belemmeren in hun ontwikkeling.

Wat kan het Sensorische Informatieverwerking adviesteam (SIAT) van Heliomare voor u en uw kind betekenen

Bij Heliomare Kind & Jeugd Revalidatie kunt u terecht als u vragen heeft over de zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking) bij uw kind en als uw kind hierdoor beperkingen ondervindt in het dagelijks leven. U kunt een afspraak maken met de (kinder)revalidatiearts die bekijkt of advies van het SIAT gewenst is. Het SIAT bestaat uit een ergotherapeut, een kinderfysiotherapeut en een logopedist.

Werkwijze

Wij gaan met u als ouders, uw kind en eventueel de leerkracht onderzoeken of en hoe de prikkels anders ervaren worden bij uw kind, wat de sterke en minder sterke zintuigsystemen zijn en op welke manier dat het alertheidsniveau bij uw kind beïnvloedt.  Met gestandaardiseerd onderzoek, observaties en vraaggesprekken komt het SIAT tot een advies.

Soms heeft uw kind en ook de omgeving zich al adequaat aangepast. Uw kind heeft al functionele strategieën ontwikkeld. Juist in die strategieën zit vaak de kracht. Zo kijken we naar wat wél goed gaat en wat wél werkt en maken we hiervan gebruik bij situaties waar het nog niet vanzelfsprekend gaat.

We geven informatie, praktische adviezen aan u en uw kind voor thuis en/of in de klas. We helpen graag u en uw kind een stap verder in zijn of haar ontwikkeling.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het medisch kindersecretariaat via
T 088 920 84 28 / 83 63
E kindersecretariaat@heliomare.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.