Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Voor ouders

Wij zien de ouders/verzorgers als belangrijke partners bij onze scholen. Doordat ouders hun kinderen niet zelf naar school brengen, is de binding met onze school voor hen anders dan een reguliere school. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het reilen en zeilen op de scholen. Dat kan tijdens de ouderavonden of betrokkenheid bij de medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van klankbordgroepen per afdeling van de school. Meer informatie hierover ontvangen ouders/verzorgers via de nieuwsbrief. Uiteraard bent u als ouders/verzorgers ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Er vinden regelmatig oudergesprekken plaats waar u voor uitgenodigd wordt.

De Ruimte heeft diverse faciliteiten voor leerlingen en ouders, zoals buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Inspraak van ouders is geregeld in de medezeggenschapsraad.

Naschoolse- en vakantieopvang

Op de scholen van Heliomare wordt naschoolse- en vakantieopvang verzorgd door Happy2Move voor zowel leerlingen van het SO als VSO. De opvang is mogelijk van maandag tot en met donderdag ook tijdens studiedagen.

Happy2Move is een naschoolse dagbesteding, die zich richt op beweging en gezonde voeding voor kinderen met een beperking. Happy2Move biedt elke dag minimaal 1 uur sportlessen aan en na het sporten wordt een gezonde avondmaaltijd voor de kinderen verzorgd. Tussen 17.30 en 18.00 worden de kinderen die niet gehaald kunnen worden door ouders middels een externe vervoerder naar huis gebracht.

Aanmelding voor Happy2Move kan via hun website: https://www.happy2move.nl/aanmelden.html. Hier treft u ook meer informatie aan over de werkwijze en hoe u in contact kan treden met Happy2Move.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders en/of derden

Heliomare heeft een protocol hoe wordt omgegaan bij informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Hiermee worden ook ouders bedoeld die niet meer samenwonen. Mochten er problemen zijn bij de informatievoorziening rondom uw zoon of dochter, meldt dit dan bij de leerkracht of de schoolleider, zodat we dit samen kunnen oplossen.

De oudervereniging

De oudervereniging heeft als taak het contact en de samenwerking tussen ouders onderling én het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De oudervereniging helpt en bedenkt samen met de school leuke en leerzame activiteiten voor de leerlingen. Verder beheert de oudervereniging de jaarlijkse ouderbijdrage van 10 euro en organiseert een aantal ouderavonden. Tijdens de eerste ouderavond van het jaar presenteert de vereniging het jaarverslag en het financieel overzicht. Ook wordt de kascommissie voor het nieuwe schooljaar benoemd. Tijdens de ouderavond in het voorjaar nodigt de oudervereniging vaak een spreker uit die over een inhoudelijk onderwerp vertelt. De oudervereniging communiceert met de ouders via Social Schools.

Ouders met een vraag over oudersamenwerking of een voorstel voor activiteiten of ideeën voor de ouderavonden kunnen zich wenden tot het bestuur van de oudervereniging. De vereniging kan een nieuw lid ter versterking gebruiken. Heeft u interesse? Stuur dan een mail aan het bestuur.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit: Ronald Moolenaar en Owen Bosvelt.
E rpmoolenaar@gmail.com

Interessante websites

U vindt hieronder een overzicht van websites die wellicht interessant voor u zijn.

Voor ouders/verzorgers:

 • Bosk. De vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Ledenadministratie BOSK Landelijk Bureau, Postbus 359, 3502 GJ Utrecht, (030) 245 90 90. www.bosk.nl
 • LWOE. Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Scholen en ouders van kinderen met epilepsie kunnen leerlingen (zonder tussenkomst van een samenwerkingsverband) aanmelden bij het LWOE voor extra begeleiding en ondersteuning. www.lwoe.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme. Voor mensen met onder andere klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en MCDD. Voor informatie en advies (0900) - 288 47. www.autisme.nl
 • Een organisatie waar ouders terecht kunnen voor allerlei vragen over onderwijs. Bereikbaar op alle schooldagen van 10.00 – 15.00 uur op 0800 50 10 (gratis nummer). www.50tien.nl
 • Deze website biedt hulp bij het aanvragen van voorzieningen, zorg en uitkeringen voor gehandicapten, zieken en ouderen. www.regelhulp.nl
 • Voor alle antwoorden op vragen als u in aanraking komt met Passend Onderwijs www.oudersteunpunt.nl van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. 
 • Website van de overheid over Passend Onderwijs www.passendonderwijs.nl

Voor leerlingen:

 • Site speciaal voor jongeren met een handicap. www.handicap.info
 • Een online belevingswereld voor kinderen met een ziekte of handicap. In deze wereld kunnen ze eindeloos rondneuzen, lol hebben met de CliniClowns en nog veel meer. www.neuzenroode.nl

Voor ouders en leerlingen:

 • Website van de Inspectie van het Onderwijs. www.onderwijsinspectie.nl
 • Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. www.minocw.nl
 • Website voor informatie over onderwijs, bestemd voor ouders en leerlingen. www.kennisnet.nl
 • De website voor jongeren met een handicap. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren met een spierziekte, maar ook voor jongeren met andere handicaps. Er is informatie over school, sport, uitgaan, vakantie, seks, etc. www.moov.nl
 • Deze website geeft informatie over pesten en digitaal pesten voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Er is ook een gratis hulplijn: 0800 28 28 280 tussen 14.00 en 17.00 uur bereikbaar. www.pestweb.nl
Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.