Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Ondersteuning op maat

Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. Op basis daarvan wordt met de leerling samen een uitstroomprofiel gemaakt. Dat profiel is gericht op het niveau waarop de leerling de school kan verlaten, het zogenaamde uitstroomprofiel. Leerlingen hebben bij hun ontwikkeling ondersteuning nodig om na de schoolperiode optimaal te participeren in de samenleving.

Tijdens de schoolperiode wordt de benodigde ondersteuning geboden, veelal door de school, maar ook door andere onderdelen van Heliomare, zoals de kinder- en jeugdrevalidatie. Onderwijs, revalidatie en zorg zijn dus volledig op elkaar afgestemd. De revalidatie beschikt over de beste middelen voor behandeling en begeleiding en door de gezamenlijke aanpak van Heliomare onderwijs en revalidatie kunnen leerlingen die geen revalidatiebehandeling behoeven ook zo nodig gebruik maken van het gehele arsenaal, zoals revalidatietechniek, aangepaste ICT en andere hulpmiddelen en aangepast leer-, spel- en ontwikkelingsmateriaal.

Specifiek voor het onderwijs zijn onder supervisie en verantwoordelijkheid van de jeugdarts protocollen ontwikkeld voor relevante voorbehouden handelingen en voor acute noodsituaties (bijv. allergie, epilepsie). De schoolomgeving is zo ingericht dat deze de minste belemmeringen oplevert voor de leerlingen. Voor leerlingen met somatische stoornissen en beperkingen in de mobiliteit is op sommige locaties voorzien in extra brede gangen, elektrische deuren/liften, apparatuur voor verzorging en aangepaste toiletten. Passend aan de doelgroep zijn op een aantal locaties aangepaste werk- en instructieruimtes aanwezig (onder andere  therapieruimtes, verzorgingsruimtes).

Dagelijkse hulp

Veel van onze leerlingen hebben bij hun persoonlijke verzorging hulp nodig. De ondersteuning varieert van hulp bij het eten en drinken, medicijngebruik, toiletbezoek inclusief eventuele zindelijkheidstraining tot aan- en uitkleden bij zwemmen en gymnastiek. Ook voor de gespecialiseerde lichamelijke verzorging wordt een beroep gedaan op de assistent. Daarnaast is de assistent ondersteunend in het onderwijs bij leerlingen die hulp nodig hebben bij het gebruik van bijvoorbeeld de computer, lezen en schrijven en bij de creatieve- en/of praktijkvakken.

ICT

ICT neemt bij ons een belangrijke plaats in. Het biedt diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en te motiveren en on de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Een mooi voorbeeld van een van onze ICT projecten is KINECT-EXSO

ICT oplossingen

Veel van onze leerlingen kunnen door hun motorische beperkingen niet of moeilijk schrijven, tekenen, manipuleren met leermaterialen en/ of praten. Deze beperkingen kunnen de deelname aan het onderwijs- leerproces (ernstig) bemoeilijken. ICT kan beperkingen voor het volgen van onderwijs (deels) opheffen.
De leerontwikkeling wordt op deze manier minder beperkt door de handicap. Door het vergemakkelijken van motorische handelingen geeft de computer aan de leerling meer educatieve mogelijkheden om zelfstandig te leren, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelf invloed uit te oefenen op wat hij doet. Hierdoor kan het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect enorm groeien. De leerling die motorisch niet in staat is om de gewone computermuis of het toetsenbord te gebruiken, kan met behulp van allerlei computeraanpassingen toch “gewoon” werken op de computer. De computer wordt op deze manier als prothese middel ingezet.

Het vergroten van de zelfstandigheid is een grote meerwaarde voor de inzet van ICT binnen ons onderwijs. Op school heeft de ICT deskundigheidsbevordering van zowel het personeel als ook de leerlingen een hoge prioriteit.

Educatieve software

Door het werken met educatieve software (eduware) kan er goed rekening gehouden worden met verschillen in aanleg, tempo, voorkeur en leerstijl van onze leerlingen. Zo biedt het werken met een computer de leerlingen structuur, oefeningen worden op aantrekkelijke en dus motiverende manier gepresenteerd,  leerstof wordt makkelijker gevarieerd makkelijk van leerstof en de computer wordt door de leerlingen als een objectief medium gezien. Bij afleuring heeft het geen emotionele lading: als iets niet lukt, probeer je het gewoon nog een keer. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van multimedia (beeld, geluid , animatie & video) worden de lessen nog aantrekkelijker.

Steunpunt Epilepsie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Bij de jeugd is epilepsie de meest voorkomende neurologische aandoening. Nederland telt ongeveer 60.000 schoolgaande kinderen en jongeren die een bepaalde vorm van epilepsie hebben. Ze kunnen er veel hinder van ondervinden, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, angst, concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen, traag werktempo, leerproblemen, psychosociale problemen.

Vanaf 2013 heeft De Ruimte, binnen Heliomare Onderwijs, zich in samenwerking met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) ontwikkeld tot een Steunpunt Epilepsie. Dit houdt in dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door LWOE (www.LWOE.nl). De afgelopen jaren is het team van De Ruimte professioneel geschoold. Door jaarlijkse scholing door middel van basiscursussen en verdiepingsmodules wordt deze kennis steeds op peil gehouden. Binnen de school houdt een werkgroep zich bezig met de ontwikkeling van de expertise op het gebied van epilepsie. Dit in nauwe samenwerking met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) vanuit De Waterlelie in Cruquius, een expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie.

Van de expertise van het steunpunt kunnen niet alleen de medewerkers van onze school gebruik maken, maar ook leerkrachten van scholen in de regio. Ook voor ouders kan het steunpunt een ondersteunende vraagbaak zijn.

Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.