Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Voor ouders

Ouders/verzorgers zijn belangrijke partners op onze school. Doordat ouders hun kinderen niet zelf naar school brengen, is de binding met onze school voor hen anders dan op een reguliere school. U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij het reilen en zeilen op de scholen. Dat kan tijdens de ouderavonden of betrokkenheid bij de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft iedere afdeling een klankbordgroep van ouders met wie wij regelmatig in gesprek gaan over wat er op school en over de school bij ouders leeft. Informatie van school ontvangt u via onze nieuwsbrief. Uiteraard bent u als ouders/verzorgers ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. U wordt regelmatig uitgenodigd voor oudergesprekken. De Alk heeft diverse faciliteiten voor leerlingen en ouders, zoals buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Inspraak van ouders is geregeld in de medezeggenschapsraad.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders en/of derden

Heliomare heeft een protocol hoe wordt omgegaan bij informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Hiermee worden ook ouders bedoeld die niet meer samenwonen. Mochten er problemen zijn bij de informatievoorziening rondom uw zoon of dochter, meldt dit dan bij de leerkracht of de schoolleider, zodat we dit samen kunnen oplossen.

Naschoolse- en vakantieopvang

Op de scholen van Heliomare wordt naschoolse- en vakantieopvang verzorgd door Happy2Move voor zowel leerlingen van het SO als VSO. De opvang is mogelijk van maandag tot en met donderdag, ook tijdens studiedagen.

Happy2Move is een naschoolse dagbesteding, die zich richt op beweging en gezonde voeding voor kinderen met een beperking. Happy2Move biedt elke dag minimaal 1 uur sportlessen aan en na het sporten wordt een gezonde avondmaaltijd voor de kinderen verzorgd. Tussen 17.30 en 18.00 worden de kinderen die niet gehaald kunnen worden door ouders middels een externe vervoerder naar huis gebracht.

Aanmelding voor Happy2Move kan via hun website: https://www.happy2move.nl/aanmelden.html. Hier treft u ook meer informatie aan over de werkwijze en hoe u in contact kan treden met Happy2Move.

Interessante websites voor ouders/verzorgers

U vindt hieronder een overzicht van websites die wellicht interessant voor u zijn:

  • Nederlandse Vereniging voor Autisme. Voor mensen met onder andere klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en MCDD. Voor informatie en advies (0900) - 288 47. www.autisme.nl
  • Een organisatie waar ouders terecht kunnen voor allerlei vragen over onderwijs. Bereikbaar op alle schooldagen van 10.00 – 15.00 uur op 0800 50 10 (gratis nummer). www.50tien.nl
  • Deze website biedt hulp bij het aanvragen van voorzieningen, zorg en uitkeringen voor gehandicapten, zieken en ouderen. www.regelhulp.nl.
  • Een professionele oppas centrale voor particulieren, gespecialiseerd in ‘speciale kinderen’. P.O.P.-sk, Sportlaan 432, 1185 TR Amstelveen. www.popsk.nl
  • Website van de overheid over Passend Onderwijs www.passendonderwijs.nl
  • Website van de Inspectie van het Onderwijs. www.onderwijsinspectie.nl
  • Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. www.minocw.nl
  • Website voor informatie over onderwijs, bestemd voor ouders en leerlingen. www.kennisnet.nl
  • Voor alle antwoorden op vragen als u in aanraking komt met Passend Onderwijs www.oudersteunpunt.nl van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland.
Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.