Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Ondersteuning

Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. Op basis daarvan wordt een uitstroomprofiel gemaakt. Dat profiel is gericht op het niveau waarop de leerling de school kan verlaten, het zogenaamde uitstroomprofiel. Leerlingen hebben bij hun ontwikkeling ondersteuning nodig om na de schoolperiode optimaal te participeren in de samenleving. Tijdens de schoolperiode wordt de benodigde ondersteuning geboden, veelal door de school, door eerstelijns therapeuten of door andere onderdelen van Heliomare, zoals de kinder- en jeugdrevalidatie. Onderwijs en zorg zijn dus volledig op elkaar afgestemd.

Dagelijkse hulp

Een aantal leerlingen heeft bij de persoonlijke verzorging hulp nodig. De ondersteuning varieert van hulp bij het eten en drinken, medicijngebruik, toiletbezoek inclusief eventuele zindelijkheidstraining tot aan- en uitkleden bij zwemmen en gymnastiek. Ook voor de gespecialiseerde lichamelijke verzorging wordt een beroep gedaan op de assistent. Daarnaast is de assistent ondersteunend in het onderwijs bij leerlingen die hulp nodig hebben bij het gebruik van bijvoorbeeld de computer, lezen en schrijven en bij de creatieve- en/of praktijkvakken.

ICT

ICT neemt bij ons een belangrijke plaats in. Het biedt diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en te motiveren en on de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

ICT oplossingen

Veel van onze leerlingen kunnen door hun motorische beperkingen niet of moeilijk schrijven, tekenen, manipuleren met leermaterialen en/ of praten. Deze beperkingen kunnen de deelname aan het onderwijs- leerproces (ernstig) bemoeilijken. ICT kan beperkingen voor het volgen van onderwijs (deels) opheffen.
De leerontwikkeling wordt op deze manier minder beperkt door de handicap. Door het vergemakkelijken van motorische handelingen geeft de computer aan de leerling meer educatieve mogelijkheden om zelfstandig te leren, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelf invloed uit te oefenen op wat hij doet. Hierdoor kan het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect enorm groeien. De leerling die motorisch niet in staat is om de gewone computermuis of het toetsenbord te gebruiken, kan met behulp van allerlei computeraanpassingen toch “gewoon” werken op de computer. De computer wordt op deze manier als prothese middel ingezet.

Het vergroten van de zelfstandigheid is een grote meerwaarde voor de inzet van ICT binnen ons onderwijs. Op school heeft de ICT deskundigheidsbevordering van zowel het personeel als ook de leerlingen een hoge prioriteit.

Educatieve software

Door het werken met educatieve software (eduware) kan er goed rekening gehouden worden met verschillen in aanleg, tempo, voorkeur en leerstijl van onze leerlingen. Zo biedt het werken met een computer de leerlingen structuur, oefeningen worden op aantrekkelijke en dus motiverende manier gepresenteerd, leerstof wordt makkelijker gevarieerd makkelijk van leerstof en de computer wordt door de leerlingen als een objectief medium gezien. Bij afkeuring heeft het geen emotionele lading: als iets niet lukt, probeer je het gewoon nog een keer. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van multimedia (beeld, geluid , animatie & video) worden de lessen nog aantrekkelijker.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.