Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een NAH-specifieke minimale dataset

 

Onderzoek naar de langetermijngevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zorgt voor een veelheid aan data. Door het brede spectrum aan beschikbare meetinstrumenten ontbreekt echter uniformiteit. Elk onderzoek en elke zorgverlener/instelling/branche gebruikt eigen meetinstrumenten:

 • op basis van de onderzoeksvragen

 • diagnose-specifieke keuze

 • sector-specifieke keuze

 • eigen voorkeuren

Hierdoor zijn gegevens die verzameld worden in het onderzoek, maar ook in de praktijk, moeilijk met elkaar te vergelijken.

Doel van het onderzoek

In dit promotieonderzoek zal een NAH-specifieke Minimale Dataset (MDS-NAH) ontwikkeld worden. Deze minimale dataset is een verzameling gevalideerde meetinstrumenten die gebruikt wordt om de minimale hoeveelheid data te verzamelen die nodig is om een globaal beeld te krijgen van elke NAH-patiënt in iedere sector en discipline van de gezondheidszorg, ongeacht de fase van herstel. De MDS-NAH biedt een basis voor landelijke dataverzameling bij volwassenen met NAH en is daarmee in te zetten voor het:

 • Vernieuwen en verbeteren van gegevensverzameling in de kliniek

 • Verzamelen van gegevens met betrekking tot evaluatie, monitoring en inventarisatie

 • Verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

 • Leggen van verbindingen tussen (deel)projecten

 • Verwerven van transparante eenduidige gegevens voor:

  • het verbeteren van de zorg voor de individuele patiënt

  • professionalisering van zorgverleners

  • management- en beleidsondersteunende informatie

Hoe wordt dit onderzocht

Het project maakt onderdeel uit van het recent opgezette NAH-Kennisnetwerk en is gesubsidieerd door ZonMw. De MDS-NAH zal samen met dit kennisnetwerk ervoor zorgen dat mensen in het vakgebied dezelfde taal spreken, dat gegevens beter vergeleken kunnen worden en dat samenwerking wordt bevorderd.

De ontwikkeling en evaluatie van de MDS-NAH verloopt volgens een aantal stappen. De eerste stap bestond uit een literatuurstudie naar en inventarisatie van bestaande initiatieven. Daarna hebben we middels een surveyonderzoek onder de leden van het kennisnetwerk de randvoorwaarden van het opnemen van meetinstrumenten in de database bepaald.

Om de inhoud van de conceptversie van de MDS-NAH te bepalen is er een Delphi-studie onder experts (n=48) op het gebied van ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten die gebruikt worden bij mensen met hersenletsel uitgevoerd. Het Delphi-panel selecteerde 12 uitkomstdomeinen (demografische kenmerken, letselkenmerken, comorbiditeit, cognitief functioneren, emotioneel functioneren, energie, mobiliteit, zelfzorg, communicatie, participatie, sociale steun en kwaliteit van leven). Ook werden er adviezen gegeven over geschikte meetinstrumenten voor het in kaart brengen van deze domeinen.

Momenteel werken we aan het vormgeven van de conceptversie van de MDS-NAH die vervolgens onderworpen zal worden aan een feasibility-onderzoek binnen een aantal zorgorganisaties voor mensen met hersenletsel in verschillende sectoren. Hier zullen zowel mensen met hersenletsel als zorgverleners het gebruik van de MDS-NAH evalueren. De conceptversie van de MDS-NAH zal worden bijgeschaafd op basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Vervolgens zullen we de MDS-NAH inzetten om een dwarsdoorsnede te maken van patiënten in verschillende sectoren van de zorg voor mensen met hersenletsel: wat kenmerkt deze patiënten? Op welke punten verschillen zij?

Als laatste stap zal de MDS-NAH worden gedissemineerd en verspreid, waardoor het instrument vrij beschikbaar wordt voor iedereen in de zorg voor en het onderzoek naar mensen met hersenletsel.

Projectgroep

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Anne-Fleur Domensino. Zij wordt begeleid door prof. dr. Caroline van Heugten (Maastricht University) en prof. dr. Coen van Bennekom (Heliomare Research & Development, Heliomare Revalidatie en Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Universiteit van Amsterdam) als promotoren en dr. Ieke Winkens dr. Jolanda Van Haastregt (beiden Maastricht University) als copromotoren.

Betrokken instellingen

 • Heliomare

 • Maastricht University

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Looptijd

Startdatum: februari 2017

Geplande einddatum: februari 2021

Contactpersoon

Mw. A-F Domensino

Uitgelicht

Meer informatie over het project is hier te vinden.

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.