Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Individuele plaatsing en steun: een geschikte manier om mensen met niet-aangeboren hersenletsel zonder werk weer aan werk te helpen?

Werken is voor veel mensen belangrijk. Met de juiste begeleiding kunnen ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) geholpen worden richting werk. In ons project onderzoeken we of het haalbaar is de ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS)’ methode te gebruiken om mensen met NAH naar werk te begeleiden. Bij IPS wordt voor personen die geen werk hebben, gezocht naar werk dat zij graag willen doen. Als een werkplek is gevonden, start de persoon gelijk met werken. Er wordt daarbij training en coaching gegeven. IPS wordt al zeer succesvol gebruikt bij mensen met psychische problemen. Wij denken dat IPS ook goed is in te zetten bij mensen met NAH.

Doel van het onderzoek

  1. Het evalueren van de haalbaarheid en effecten van IPS bij mensen met NAH in de praktijk door middel van een pilot onderzoek

  2. Het ontwikkelen van een implementatieplan voor bredere toepassing van IPS als interventie bij de ondersteuning voor arbeidsparticipatie van mensen met NAH in de chronische fase

Hoe wordt dit onderzocht

Samen met de (zorg)instellingen Heliomare, Boogh en Siza gaan we kijken of IPS inderdaad is in te zetten bij mensen met NAH en wat de resultaten zijn van IPS. Binnen de instellingen worden re-integratiedeskundigen opgeleid tot IPS-trajectbegeleider.

Minimaal 15 mensen met NAH worden 1 jaar begeleid volgens IPS. Er wordt daarbij gekeken of mensen aan het werk komen maar ook hoe hun kwaliteit van leven is en wat ze van de begeleiding vinden. Dit laatste vragen we ook aan een naaste van de deelnemers en de (potentiële) werkgever.

Als mensen inderdaad aan het werk komen en tevreden zijn met de begeleiding, wordt vervolgens een implementatieplan ontwikkeld voor toepassing van IPS in de praktijk rondom mensen met NAH. Het plan richt zich op alle stakeholders die bij de implementatie, uitvoer en bekostiging van IPS betrokken (kunnen) zijn. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor begeleiding van mensen na plaatsing middels IPS met als doel langdurige participatie in werk. Door zoveel mogelijk betrokkenen (stakeholders) bij het project te betrekken wordt de weg vrijgemaakt voor verdere en haalbare implementatie om daarmee, hopelijk, meer mensen met NAH aan het werk te helpen.

Projectgroep

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC en Heliomare door dr. Judith van Velzen (projectleider, Heliomare/Amsterdam UMC), prof. dr. Angela de Boer (Amsterdam UMC) en prof. dr. Coen van Bennekom (Heliomare/Amsterdam UMC).

Voor het tweede deel van het project (het ontwikkelen van een implementatieplan) wordt samengewerkt met Hogeschool Windesheim.

Betrokken instellingen

  • Heliomare

  • Amsterdam UMC

  • Boogh (tegenwoordig: InteraktContour)

  • Siza

  • Windesheim

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ZonMw, in samenwerking met de Hersenstichting

 

Publicaties en nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Looptijd

Startdatum: maart 2021

Geplande einddatum: juni 2024

Contactpersoon

Judith van Velzen

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.