Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Fitheid en Functioneren na een beroerte

Fitness and Functioning after Stroke (FAFAS)

Wanneer ben je fit genoeg voor het dagelijks leven?

Voldoende fitheid is noodzakelijk om mee te doen in de maatschappij. Je moet fit genoeg zijn om je dagelijkse activiteiten zonder vermoeidheid te kunnen uitvoeren.

Mensen die een beroerte hebben gehad zijn fysiek vaak minder fit dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Dagelijkse activiteiten, zoals lopen, traplopen of schoonmaken, kosten hen daarnaast juist vaak meer energie dan valide personen. Een activiteit die voor mensen zonder beperking gemakkelijk een lange tijd is vol te houden, wordt dan een zware inspanning.

Als dagelijkse taken veel energie kosten, terwijl je niet fit bent, kan dit leiden tot vermoeidheid. Mensen gaan hierdoor de activiteit misschien langzamer of minder vaak uitvoeren en dat kan weer leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Fysieke fitheid is dus een randvoorwaarde voor het behalen van veel revalidatiedoelen en deelname in de maatschappij. Daarom willen we in Heliomare mensen trainen om fit genoeg te zijn voor hun dagelijkse leven.

We wisten echter nog niet goed hoeveel energie mensen na een beroerte precies nodig hebben voor hun dagelijkse activiteiten. Daardoor wisten we ook niet wanneer iemand fit genoeg is om weer zijn dagelijkse leven op te pakken. In dit onderzoek onderzochten we de relatie tussen fysieke fitheid en de fysieke belasting van dagelijkse activiteiten voor mensen na een beroerte. Op basis van die kennis kunnen we aanbevelingen doen ten aanzien van de fysieke training die nodig is tijdens en na de revalidatie voor mensen na een beroerte, zodat ze de activiteiten van het dagelijks leven zonder overmatige vermoeidheid te kunnen uitvoeren.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek:

 • Bekijken we welke factoren van invloed zijn op de fysieke fitheid van mensen na een beroerte.

 • Bepalen we de fysieke belasting van dagelijkse activiteiten voor mensen na een beroerte. Hiervan maken we een overzicht waarin patiënten (en hun behandelaren) kunnen vinden hoeveel energie de verschillende activiteiten kosten.

Hoe wordt dit onderzocht

Het onderzoek beslaat meerdere sub-projecten:

 • Eerst zal worden onderzocht hoe fit mensen na een beroerte zijn en welke factoren daarbij een rol spelen. We denken bijvoorbeeld dat de ernst van de verlamming, de loopvaardigheid, leeftijd en geslacht mogelijk de fitheid beïnvloeden. Dit onderzoeken we aan de hand van de gegevens die in Heliomare worden verzameld bij de inspanningstesten.

 • Vervolgens zal de (relatieve) belasting van dagelijkse activiteiten worden bepaald bij mensen na een beroerte met verschillende niveaus van beperkingen. We doen dit door bij een grote groep patiënten te meten hoeveel zuurstof zij verbruiken tijdens verschillende activiteiten.

  Zo kunnen we een overzicht maken met normwaarden voor de belasting die mensen na een beroerte ondervinden tijdens het uitvoeren van verschillende dagelijkse activiteiten

Projectgroep

Dit onderzoek is uitgevoerd door Ilse Blokland, promovenda (Afdeling Bewegingswetenschappen, Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam en Heliomare Research & Development). 

Zij werd begeleid door

 • prof. dr. Jaap van Dieeën (Afdeling Bewegingswetenschappen, Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam)

 • prof. dr. Coen van Bennekom (Heliomare Research & Development, Heliomare Revalidatie en Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Universiteit van Amsterdam)

 • prof. dr. Han Houdijk (Afdeling Bewegingswetenschappen, Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam en Heliomare Research & Development)

 • dr. Jos de Koning (Afdeling Bewegingswetenschappen, Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam)

Betrokken instellingen

 • Heliomare

 • Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen, afdeling bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Publicaties

Blokland IJ, Schiphorst LFA, Stroek JR, et al. Relative Aerobic Load of Daily Activities After Stroke. Phys Ther. 2023;(pzad005).

Blokland IJ, Gravesteijn A, Busse M, et al. The relationship between relative aerobic load, energy cost, and speed of walking in individuals post-stroke. Gait Posture. 2021;89:193-199.

Blokland IJ, De Koning JJ, Van Kan T, Van Bennekom CAM, Van Dieen JH, Houdijk H. Estimation of Metabolic Energy Expenditure during Short Walking Bouts. Int J Sports Med. 2021;42(12):1098-1104.

Blokland IJ, IJmker T, Houdijk H. Aerobic Capacity and Load of Activities of Daily Living After Stroke. In: Müller B, Wolf SI, eds. Handbook of Human Motion. Vol 1 Springer International Publishing; 2017:1-22.

Blokland IJ, Van Bennekom CAM, Appel R, Groot FP, Houdijk H. Fysiek Profiel – Fysieke testen en training binnen de revalidatie. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 2018, 3, 149-152.

 

Looptijd

Startdatum: augustus 2017

Geplande einddatum: augustus 2023

Contactpersoon

Ilse Blokland

Uitgelicht

Dit onderzoek heet in het Engels: Fitness and Functioning after Stroke (FaFaS).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ilse Blokland. Ilse is bewegingswetenschapper en werkzaam als promovenda bij Heliomare Research & Development.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.