Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Eksoskelet: these suits are made for walking

De revalidatie van mensen met een dwarslaesie richt zich op zelfstandig functioneren in de maatschappij, waarbij het optimaliseren van de mobiliteit en het voorkomen/beheersen van complicaties belangrijke onderdelen zijn. Het gebruik van het Eksoskelet (een ‘looprobot’ waarmee mensen met een dwarslaesie tot ‘staan en lopen’ komen) in de revalidatiebehandeling kan ervoor zorgen dat loopvaardigheid in een eerder stadium kan worden getraind, onafhankelijk van de spierkracht in de benen. Daarnaast kan training met het Eksoskelet een positieve invloed hebben op de cardiovasculaire capaciteit, drukplekken en functie van darm en blaas.

De doelen van het onderzoek zijn:

  • De haalbaarheid van het gebruik van het Eksoskelet in de revalidatiebehandeling van mensen met een dwarslaesie onderzoeken.

  • De vooruitgang in loopvaardigheid, blaas- en darmfunctie, het algemeen niveau van functioneren en de kwaliteit van leven van revalidanten evalueren gedurende een acht weken durend trainingsprogramma met het Eksoskelet.

Het onderzoek maakt deel uit van een Europese multicenterstudie. In het kader van het onderzoek zijn in Heliomare twee therapeuten geschoold om behandelingen te kunnen geven met het Eksoskelet. Loopvaardigheid wordt gemeten aan de hand van het aantal stappen tijdens een behandeling, de duur van staan- en looptijd en ondersteuning van het pak. De overige variabelen worden getoetst door middel van vragenlijsten.

Betrokken instellingen

Heliomare

Financiering

Het project wordt gefinancierd door NutsOhra, Dwarslaesiefonds, Stichting Vrienden van Heliomare.

Looptijd

Startdatum: september 2014    

Einddatum: september 2018

Contactpersoon

Mw. W. Faber

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.