Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Kinder- en jeugdrevalidatie

Kinderen en jongeren die in het dagelijks leven problemen ervaren als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen bij Heliomare terecht voor een poliklinisch revalidatieprogramma. Ook voor leerlingen op de diverse locaties Heliomare onderwijs zijn er mogelijkheden voor revalidatiebehandeling. Omdat er vaak ook vragen bij ouders leven, worden zij actief betrokken.

Uitgangspunt voor de revalidatiebehandeling zijn de problemen die kind en ouder(s) ervaren. Na afronding van het revalidatieprogramma kan het kind of de jongere zo zelfstandig mogelijk functioneren (thuis, op school of daarbuiten).

Revalidatiebehandeling bij Heliomare

De revalidatiebehandeling voor kinderen bij Heliomare is (in de regel) poliklinisch. De behandeling vindt individueel of in een groep plaats, meestal een aantal keren per week, gedurende een bepaalde periode. Heliomare heeft een gespecialiseerd team voor kinderen en jongeren. Hierin werken de revalidatiearts, fysiotherapeut, orthopedagoog, maatschappelijk werkende, psycholoog, logopedist, ergotherapeut en groepsleiding nauw samen

Revalidatie en onderwijs

Als kinderen revalidatiebehandeling krijgen en op een van onze scholen zit, stemmen we het school- en revalidatieprogramma af volgens de principes van één-kind-één-plan (EKEP). Zie folder. Heliomare is in bezit van het keurmerk EKEP. Zie de website van het netwerk LOOK.

Specifieke groepen en behandelprogramma’s voor revalidatie van kinderen en jongeren

0-4 jaar

 • Observatieprogramma voor baby’s en peuters
  Als de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling van uw baby of peuter niet volgens verwachting verloopt, kan sprake zijn van een beperking of stoornis. In korte tijd geven wij een beeld van de totale ontwikkeling van uw kind en een begrijpelijk advies voor behandeling en/of begeleiding. Meer informatie.

 • Therapeutische peutergroepen (Heemskerk en Heerhugowaard). Kinderen van 1-4 volgen een geïntegreerd programma met aandacht voor individuele behandeldoelen op het gebied van de motorische, verstandelijke, communicatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In Heerhugowaard is daarnaast kinderopvang mogelijk. Meer informatie.

  Peuterzwemmen. Heeft u een baby of peuter met een achterstand in de ontwikkeling of een (meervoudige) beperking? Vindt u het prettig om wekelijks met uw kind plezier te beleven in het zwembad? Dan kunt u bij Heliomare met uw kind meedoen aan het revalidatieprogramma ‘baby- en peuterzwemmen’. Dit is een speciaal zwemprogramma onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut. Meer informatie

 • Ouder-kind groep. Heeft u een jong kind met een achterstand in de ontwikkeling of op één of meerdere gebieden? In de ouder-kind groep krijgt u ondersteuning in het zo goed mogelijk begeleiden van de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden, zoals het bewegen, spel, de beginnende communicatie en eten/drinken.  Meer informatie

4 jaar en ouder

 • Revalideren voor kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder). Bij het kinderteam van Heliomare kunnen kinderen met DCD terecht voor onderzoek, advies en begeleiding die gericht is op het verbeteren van het dagelijks functioneren van het kind. Behandeling kan plaatsvinden bij een therapeut bij het kind in de buurt of in Heliomare. Voor de behandeling binnen Heliomare wordt gekozen wanneer het probleem niet is beperkt tot één gebied. Naast behandeling werken we ook samen met onze onderwijsspecialisten voor begeleiding van het kind op school.

 • Revalideren voor kinderen en jongeren met aanhoudende pijn of langdurig aanhoudende klachten (ALK). Volgens de nieuwste inzichten werken we samen met het kind of de jongere en de ouders/verzorgers aan het normaliseren van het functioneren. In een programma van 12 weken besteden we aandacht aan fysieke fitheid, dag- en week structuur, energieverdeling, het oppakken van fysieke activiteiten (‘exposure’), mentale veerkracht en wordt er uitleg geven over de rol van ‘het beschermende brein’ bij aanhoudende pijn- en/of klachten van moeheid / vermoeidheid.

 • Revalideren voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. NAH: We kijken hoe het kind weer optimaal kan meedoen in het dagelijks leven en wat daarvoor nodig is. Naast aandacht voor bewegen en de motoriek hebben we veel aandacht voor leren en het toekomstperspectief van het kind. Daarom werkt het revalidatieteam nauw samen met onze onderwijsspecialisten o.a. in de observatiegroep.

 • Revalideren voor kinderen en jongeren met cerebrale parese. Kinderen en jongeren met cerebrale parese kunnen bij ons terecht voor vroegbehandeling of een revalidatieprogramma eventueel in combinatie met onderwijs. Heliomare is aangesloten bij CP-net en het CP-register. Meer informatie.

 • Programma's of advies bij problemen in de communicatie. Een kind dat moeilijk kan praten, heeft vaak toch veel te zeggen. Het kind leren we communiceren zodat het door anderen begrepen wordt. En mensen in de directe omgeving van het kind leren we wat zij kunnen doen om het beter te begrijpen. We kijken welke maatregelen het beste bij het kind zelf en de omgeving passen, zoals een spraakcomputer, of communicatietips.

  Als uw kind moeizaam of helemaal niet kan praten, bijvoorbeeld door een cerebrale parese, bemoeilijkt dat de communicatie met uw kind. U herkent misschien dat uw kind vaak allerlei slimme manieren heeft bedacht om zich te uiten: het kijkt op een bepaalde manier, maakt geluiden, wijst of gebaart. Toch wilt u, zowel voor uw kind als uzelf en anderen in uw omgeving, meer mogelijkheden om te communiceren. Het COCP-programma van Heliomare biedt daarvoor mogelijkheden. Meer informatie 

 • Cowboys & Indianen voor kinderen met cerebrale parese. In deze groep leert een kind (met bijvoorbeeld cerebrale parese of obstretrische plexus brachialis laesie) spelenderwijs de aangedane arm beter te gebruiken. Meer informatie.

 • Advies bij problemen met gebruik van computer of tablet.

 • Sensorische informatie verwerking: Kinderen die geregeld druk of geremd gedrag  laten zien, zijn voor de mensen in hun omgeving soms moeilijk ‘te lezen’. Vooral als voor hun gedrag geen aanwijsbare reden is. Mogelijk is dan sprake van een andere verwerking van prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Heliomare heeft een adviesteam dat vragen kan beantwoorden en advies kan gegeven over zintuiglijke prikkelverwerking. Meer informatie

 • NMA: Een spierziekte is een aandoening die spierzwakte veroorzaakt. Het probleem kan in de spier zitten, in de aansturing van de spieren vanuit de hersenen, op de overgang van zenuw naar spier of in de zenuwen die naar de spieren gaan. Bij een spierziekte neemt de spierkracht steeds meer af waardoor verlamming kan optreden. Omdat bij een spierziekte meer lichaamsweefsels zijn aangedaan dan alleen de spieren, spreken artsen meestal over - neuromusculaire aandoeningen (NMA). Meer informatie
 • Eetteam. Als een kind eten en/of drinken stelselmatig weigert of niet goed kan verwerken, heeft dit grote invloed op het hele gezin. Het Eetteam kan uitkomst bieden. Meer informatie.

 • Zitadvies. Het ZAT geeft deskundig en onafhankelijk advies aan mensen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een rolstoel en een hulpvraag hebben op het gebied van (complexe) zitproblematiek. Meer informatie.

 • Inspanningstest. Met een inspanningstest brengen we het energieverbruik tijdens lopen (de loopefficiëntie) en/of de fitheid (het uithoudingsvermogen) in kaart, om een juist interventie-advies te geven. Meer informatie.

 • Gangbeeldanalyse. Kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag op het gebied van lopen, kunnen worden aangemeld voor een gangbeeldanalyse. Meer informatie.

 • Revalideren en naar school gaan. Kinderen en jongeren die op een school van Heliomare zitten kunnen onder schooltijd revalidatiebehandelingen volgen, als zij daarvoor een indicatie hebben. Meer informatie.

Onze revalidatieartsen

Bij Heliomare werken een aantal kinderrevalidatieartsen. U vindt hen op de pagina Revalidatieartsen. Een afspraak kunt u maken via onderstaande telefoonnummers.

Samenwerking

Heliomare werkt samen met de kinderartsen in de ziekenhuizen en met 1e lijnpraktijken.

 • Kleine Maatjes (Haarlem, Krommenie, Heemskerk)
 • Boshoeve (Nieuw Vennep)

Kosten van behandeling, verwijzing en identificatie

Informatie over de vergoeding van revalidatiebehandeling bij Heliomare leest u op de pagina Kosten behandeling, verwijzing en identificatie.

Heeft u vragen of wilt u contact of een afspraak maken?

Dan kunt u contact opnemen met het medisch kindersecretariaat via
T 088 920 84 28 / 83 63
E kindersecretariaat@heliomare.nl

 

Virtuele tour

Benieuwd naar de behandelafdelingen van de kinder- en jeugdrevalidatie? Maak een virtuele tour of bekijk de verschillende ruimtes via de menustructuur. Er is veel informatie te vinden!

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.