Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Post Intensive Care Syndroom (PICS) is een aandoening die kan optreden na een verblijf op de intensive care vanwege een kritieke ziekte. Zo'n verblijf kan ingrijpend zijn. De symptomen van PICS variëren van fysieke problemen tot cognitieve (verstand) en emotionele problemen. Deze problemen kunnen zich voortzetten na ontslag uit het ziekenhuis en een aanzienlijke impact hebben op uw dagelijks leven. 

Wat zijn de gevolgen van PICS?

Mensen met PICS hebben vaak lichamelijke, cognitieve (verstand) en emotionele klachten. Lichamelijke klachten zoals kortademigheid, vermoeidheid, spierzwakte en neuropathie. Cognitieve klachten kunnen geheugenproblemen, moeite met concentratie en vertraagde denkprocessen omvatten, evenals overgevoeligheid voor geluid, fel licht en een drukke omgeving. Op emotioneel gebied kan sprake zijn van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Deze klachten kunnen het moeilijk maken om terug te keren naar het normale leven na ontslag uit het ziekenhuis. Bovendien kunnen ze een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en leiden tot een verminderd vermogen om werk te verrichten, relaties te onderhouden en dagelijkse activiteiten uit te voeren. PICS-klachten komen bovenop de gezondheidsproblemen van de onderliggende ziekte.

Waarvoor kunt u met de diagnose PICS bij Heliomare terecht?

Heliomare biedt een medisch specialistisch revalidatieprogramma op maat voor de behandeling van PICS (en die van de onderliggende ziekte). Deze behandeling is gericht op de 3 probleemgebieden van PICS, namelijk de lichamelijke, cognitieve en emotionele klachten. Daarnaast is er aandacht voor PICS bij de familie. Het revalidatieprogramma richt zich op herstel en optimaal dagelijks functioneren, waarvan terugkeer naar werk onderdeel uitmaakt.

Patiëntenorganisatie

Op de website van IC Connect staat meer informatie over het Post Intensive Care Syndroom en het Post Intensive Care Syndroom Family. IC Connect is de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten.

Heliomare biedt meer

Heliomare biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.