Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Wmo-advies op maat: hulpmiddelen, woning en vervoer

ErgoABC, een adviesbureau van Heliomare, adviseert gemeenten bij aanvragen van rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen. ErgoABC heeft advieservaring met betrekking tot de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Regeling Zorgverzekering Hulpmiddelen. 

Onafhankelijk advies

Heliomare adviseert onafhankelijk van leveranciers, behandelaars en financiers. Het bureau werkt nauw samen met de opdrachtgever en relevante betrokkenen. Door jarenlange aanwezigheid in de regio maakt ErgoABC gebruik van een groot netwerk.

Adviestraject 

  • Indicatie: de adviseur toetst de noodzakelijkheid van de aangevraagde voorziening aan het wettelijke kader door middel van een hulpvraaganalyse en een ergonomisch onderzoek. Eventueel wordt informatie opgevraagd bij de behandelend arts. 

  • Programma van eisen: op basis van de mogelijkheden en belemmeringen van de aanvrager in relatie tot de relevante omgevingsfactoren stelt de adviseur een programma van eisen op. 

  • Selectie voorziening: de selectie en maatvoering van de voorziening gebeurt in samenwerking met de door de gemeente gekozen leverancier. Wetgeving en lokaal verstrekkingenbeleid zijn bepalend. De offerte wordt door de adviseur gecontroleerd. Advisering kan plaats vinden op basis van verstrekking in natura of door middel van een persoonsgebonden budget. 

  • Woningaanpassing: maatvoering en type worden aangegeven in een bestek. Zo nodig wordt een bouwkundige schets toegevoegd.

Een Wmo-traject op maat

Speerpunten van ErgoABC zijn nauwkeurige vraagverheldering, analyse van de problematiek, duidelijke afspraken met alle betrokken partijen en controle van de resultaten. De adviseur stelt zich wisselend op als casemanager, mediator en adviseur. Maatwerktrajecten worden ingezet bij zeer complexe aanvragen of bij problemen met de geleverde voorziening. Onze adviseurs van ErgoABC zijn ervaren adviseurs op het gebied van individuele ergonomie en hebben een ergotherapeutische achtergrond. De adviseurs consulteren zo nodig deskundigen van Heliomare, zoals een revalidatiearts, het ZitAdviesTeam, de revalidatietechniek of de autorijschool. 

Contact met ErgoABC

T 088 920 81 21

E ErgoABC@heliomare.nl

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.