Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

02 november 2023

Digitaal Gezondheidscentrum in Beverwijk gelanceerd

Op dinsdag 31 oktober is het Digitaal Gezondheidscentrum in Beverwijk officieel gelanceerd. Een grootschalig regionaal initiatief met als doel om patiënten met chronische ziekte(n) vanuit hun eigen huis te monitoren en te ondersteunen bij hun gezondheid. Het betreft een samenwerking vanuit het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, Viva! Zorggroep, Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland, het sociaal domein, gesteund door zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis.

Het nieuwe Digitaal Gezondheidscentrum biedt uitgebreide ondersteuning op fysiek, mentaal en sociaal vlak aan patiënten met chronische ziekten, waarbij een sterke nadruk ligt op preventie en innovatie.

Voordelen van het nieuwe Digitaal Gezondheidscentrum

Het nieuwe centrum biedt tal van voordelen voor zowel patiënten als zorg- en welzijnsorganisaties. Voor patiënten geeft digitaal beeldcontact in combinatie met een speciale app veel houvast. De verpleegkundig telecoach fungeert als eerste aanspreekpunt voor de patiënt en overlegt met de arts, indien nodig. De app geeft patiënten inzicht in hun gezondheidstoestand door bijvoorbeeld het tonen van bloeddrukmetingen en scores van vragenlijsten. Bovendien voorziet de app in informatieve video’s en artikelen, waarin zorgverleners uitleg geven over de ziekte, medicatie en stappen die patiënten zelf kunnen ondernemen in termen van gezonde voeding, beweging en ontspanning. Dit geeft zekerheid en vertrouwen aan de patiënt.

Patiënt pakt regie

Er vindt regelmatig contact plaats via de app tussen de patiënt en de verpleegkundig telecoach, maar vindt ook een jaarlijks gezondheidsgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd op basis van de behoefte van de patiënt, waarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de gezondheid, zoals zingeving, beweging en sociale factoren. Naast meer vertrouwen biedt de aanpak ook een grotere eigen regie van de patiënt over de dagindeling. Het kan voor patiënten leiden tot minder ziekenhuis- of huisartsenbezoeken en minder bezoek aan huis van wijkverpleegkundigen. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de patiënt.

Focus op preventie

Aangezien het aantal mensen met chronische ziekten in de toekomst naar verwachting zal blijven stijgen, is één van de doelen van het Digitaal Gezondheidscentrum te focussen op preventieve zorg. Samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, Viva! Zorggroep en Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland  is daarbij essentieel.

Dienstverlening van Heliomare

Tijdens het lanceringsevenement, dat plaatsvond in Cineworld in Beverwijk, gingen afgevaardigden van de verschillende samenwerkingspartners uit de regio met elkaar in gesprek over de kansen die het nieuwe Digitaal Gezondheidscentrum kan bieden.  Revalidatiearts Natasja Jelsma was hierbij vanuit Heliomare vertegenwoordigd. Zij ging in op de mogelijkheden op het gebied van pijneducatie, preventie, stressreductie en naleving van het terugvalpreventieplan op het zorgpad aanhoudende pijn. Natasja: “Samen moeten we een digitale stip op de horizon gaan zetten om de toegankelijkheid van de zorg in de (zeer nabije) toekomst te waarborgen. Door samen te werken en te netwerken in de regio kunnen we een constructieve stap zetten!"

Het is de ambitie van het Digitaal Gezondheidscentrum om het aantal zorg- en welzijnsaanbieders langzaam verder uit te breiden, zodat op den duur de hele regio op deze innovatieve manier kan worden bediend.

Meer informatie over het Digitaal Gezondheidscentrum vindt u hier.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.