Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Werkhervatting bij mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat

Een op de vijf werknemers heeft chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Dit gaat in veel gevallen gepaard met een verminderde arbeidsparticipatie. Dit zorgt vervolgens voor maatschappelijke kosten. Een bewezen effectieve aanpak om arbeidsparticipatie voor deze groep mensen te verbeteren is revalidatie gericht op arbeid. Er zijn echter lacunes in het proces, die kwaliteitsverbetering van arbeidsrevalidatie in de weg staan. Een aantal van deze lacunes zijn in het promotieonderzoek van Timo Beemster onderzocht. Zijn proefschrift is opgebouwd uit twee delen:

I. Het onderzoeken van de klinimetrische eigenschappen van vragenlijsten op het gebied van arbeidsparticipatie, zorggebruik en beperkingen in dagelijks leven.

II. Onderzoeken hoe de hoeveelheid (dosis) en inhoud van arbeidsrevalidatie is gerelateerd aan arbeidsparticipatie.

Doel van het onderzoek

De doelen van zijn proefschrift zijn geoperationaliseerd in de volgende vier onderzoeksvragen.

 • Onderzoeksvraag 1: Welke vragenlijsten moeten onderdeel uitmaken van een "core set" die kan worden gebruikt door arbeidsrevalidatiecentra in Nederland en die ingezet kan worden om de (kosten)effectiviteit van de geleverde zorg te onderzoeken?

 • Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de klinimetrische eigenschappen van vragenlijsten op het gebied van arbeidsparticipatie, zorggebruik en beperkingen in dagelijks leven voor aanvang en na ontslag uit de arbeidsrevalidatie in Nederland voor patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat en een verminderde arbeidsparticipatie?

 • Onderzoeksvraag 3: Wat zijn de meningen en ervaringen van patiënten, professionals en managers ten aanzien van het nut en de haalbaarheid van arbeidsrevalidatie met een duur van 100 uur (uitgebreid programma) en met een duur van 40 uur (minder uitgebreid programma)?

 • Onderzoeksvraag 4: Hebben patiënten met chronische pijn aan het bewegingsapparaat en een verminderde arbeidsparticipatie na het doorlopen van arbeidsrevalidatie aangevuld met een werkmodule meer kans op een hogere arbeidsparticipatie in vergelijking met patiënten die arbeidsrevalidatie zonder werkmodule hebben gevolgd?

Resultaten

Er is een uitgebreide set ontwikkeld van diagnostische en evaluatieve vragenlijsten/instrumenten. Deze zijn geïmplementeerd bij zeven Nederlandse arbeidsrevalidatiecentra. Verder onderzocht hij de meet-eigenschappen van de vragenlijsten die ‘arbeidsparticipatie’, ‘beperkingen in dagelijks leven’ en ‘zorggebruik’ meten. Op basis hiervan werd duidelijk welke vragenlijsten het best gebruikt kunnen worden voor diagnostische en evaluatieve doeleinden in de klinische praktijk en bij wetenschappelijk onderzoek. Tevens zijn de ervaringen verzameld van patiënten, professionals en managers met een bestaand, gestandaardiseerd arbeidsrevalidatieprogramma en een gepersonaliseerd programma dat uit 60 procent minder behandeluren bestond.

De conclusie uit dit onderzoek is dat het niet nuttig is om één gestandaardiseerd  arbeidsrevalidatieprogramma voor alle patiënten aan te bieden, maar dat de behandeling het best gepersonaliseerd kan worden door middel van flexibele en op maat gemaakte arbeidsrevalidatie. Een andere bevinding is dat de huidige inrichting van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem de implementatie van het programma met minder behandeluren niet optimaliseert. Tot slot volgt de aanbeveling om per patiënt te bekijken of een werkmodule binnen de arbeidsrevalidatie wenselijk is, in plaats van dit standaard te doen.

Toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk

Dit onderzoek heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering ten aanzien van (de kennis over) arbeidsrevalidatie bij mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat en een verminderde arbeidsparticipatie.

Projectgroep

Dit onderzoek is uitgevoerd door Timo Beemster. Hij is begeleid door prof. dr. Michiel Reneman (Centrum voor Revalidatie, Universitair Medisch Centrum Groningen), prof. dr. Monique Frings-Dresen (Coronel instituut voor arbeid en gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Coen van Bennekom (Heliomare R&D) als promotoren en dr. Judith van Velzen (Heliomare R&D) als copromotor.

Betrokken instellingen

 • Heliomare Research & Development

 • Coronel instituut voor arbeid en gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

 • Faculteit Medische Wetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen

 

De afdelingen arbeid van de volgende revalidatiecentra:

 • Revalidatiecentrum Heliomare

 • Revalidatiecentrum Adelante

 • Revalidatiecentrum Roessingh

 • Revalidatiecentrum Libra

 • Revalidatiecentrum Rijndam

 • Revalidatiecentrum Beatrixoord/UMCG

 • Militair Revalidatiecentrum Doorn

 • Revalidatiecentrum Merem/de Trappenberg

 • Revalidatiecentrum Klimmendaal/Zintens

Financiering

Het project is gefinancierd door Heliomare.

Publicaties

Looptijd

Startdatum: juli 2012

Einddatum: augustus 2019

Contactpersoon

Mw. J. van Velzen

 

Uitgelicht

Het proefschrift van Timo is hier te lezen.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.