Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Schema’s bij conversiestoornissen

Kort gezegd is een schema de ‘bril’ waardoor iemand naar zichzelf, anderen en de wereld kijkt. De kleur van die bril wordt bepaald door de ervaringen die een mens opdoet vanaf zijn vroegste jeugd tot het heden en uit zich in gedachten, gevoelens en gedrag. Belangrijke factoren bij het ontstaan van schema’s zijn de mate waarin voldaan werd aan de basisbehoeften in de kindertijd, het temperament en talent van een kind, negatieve levensgebeurtenissen en culturele invloeden. Als aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan, zullen zich zoveel mogelijk gezonde, aangepaste schema’s ontwikkelen die het individu in staat stellen een positief en realistisch beeld over zichzelf, anderen en de wereld te vormen. Onaangepaste schema’s ontstaan wanneer er onvoldoende wordt tegemoet gekomen aan de basisbehoeften van een kind. Echter ook de biologische grondslag van de persoonlijkheid (aangeboren karakter) speelt een rol in het ontstaan van schema’s omdat dit aangeboren karakter de manier bepaalt waarop een kind omgaat met omstandigheden.

Eigenlijk is er nog niks bekend over de onaangepaste schema’s van mensen met een conversiestoornis. In dit onderzoek vergelijken we de onaangepaste schema’s van mensen met een conversiestoornis en mensen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) klachten. En binnen de groep mensen met een conversiestoornis, kijken we of zij stressvolle levensgebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven of niet. We vergelijken de resultaten met een niet-psychiatrische doelgroep. Vervolgens kijken we of de onaangepaste schema’s van de verschillende groepen van elkaar verschillen. Dit is van belang om uiteindelijk gerichte therapeutische interventies te ontwikkelen voor conversiestoornissen.

De vraagstellingen van het onderzoek:  

  • Welke schema’s komen het meeste voor bij patiënten met een conversiestoornis met en zonder psychische stressor en verschilt dit van andere populaties zoals de normale bevolkingsgroep en patiënten met een trauma maar zonder conversiestoornis.

  • Is de ernst van schema’s gerelateerd aan de ernst van de functionele beperkingen die gerelateerd zijn aan conversieklachten?

 

Door middel van kwantitatief onderzoek worden de onderzoeksvragen beantwoord.

Betrokken instellingen

  • Pro Persona, onderzoekslijn Psyche en Soma

  • Radboud centrum Sociale Wetenschappen

  • Heliomare

Financiering

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog.

Looptijd

Startdatum: januari 2018

Geplande einddatum: april 2019

Contactpersoon

Mw. E. Mens

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.