Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Verankeren van samen beslissen in de CVA zorgketen: van revalidatie tot de zorg in de eerste lijn

In 2015 verscheen een rapport van het Zorginstituut over de medisch-specialistische revalidatie waarbij stakeholders wordt geadviseerd om de informatie over de revalidatiezorg én de organisatie van de (transmurale) revalidatiezorg te verbeteren. Goede samenwerkingsafspraken en reguliere afstemming in een regio tussen de specialistische revalidatie en de eerstelijns disciplines is nodig om patiënten de beste passende zorg te kunnen bieden. Een goed toegankelijk overzicht van mogelijke vormen van (revalidatie)zorg en ondersteuning in een regio is hierbij een essentiële voorwaarde. Ook patiënten en naasten hebben behoefte aan goede en begrijpelijke patiënten informatie om – op basis van de samen met de (centrale) zorgverlener geformuleerde behandeldoelen - een keuze te kunnen maken tussen behandelingen en behandelaars. Hiervoor is ook een professional in het transmuraal zorgproces nodig die als aanspreekpunt kan dienen voor het samen zoeken naar een passende behandeling. In 2016 is door het Kennisnetwerk CVA Nederland, Hersenletsel.nl en andere partijen gewerkt aan twee keuze-instrumenten. Deze keuze-instrumenten staan op www.keuzehulpen.thuisarts.nl. Dat is een begin. Er is meer nodig om de implementatie van gedeelde besluitvorming én de informatieverstrekking over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA ketens te verbeteren (zo blijkt ook uit de eerste resultaten van de proefimplementatie). Om die reden is een verbeterprogramma opgezet met als doel:

  • Gezamenlijke besluitvorming beter verankeren in het zorgtraject en zorg op maat leveren aan patiënten en naasten

Resultaten

Het project bestond uit 3 deelprojecten waarvan dit de resultaten zijn:

  1. Er is een Leernetwerk opgezet: binnen 5 CVA zorgketens zijn professionals geschoold in gedeelde besluitvorming en is er een digitale leeromgeving ontwikkeld. Binnen elke keten zijn er voor 3 belangrijke keuzemomenten voor de CVA patient werkkaarten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de gesprekken tussen patient en professional.

  2. Het model van samen beslissen is verder uitgewerkt voor de CVA zorg.

  3. De algemene keuzehulp is CVA proof gemaakt.

Toepassing van de resultaten in de praktijk

Er zijn per zorgketen 3 werkkaarten ontwikkeld: voor de regio Alkmaar een op het gebied van behandeling van loopproblemen in de chronische fase, behandeling van cognitieve beperkingen in de chronische fase en nabehandeling na ontslag uit het revalidatiecentrum, ziekenhuis of verpleeghuis. Er zijn landelijke tools ontwikkeld die het proces van samen beslissen ondersteunen, zoals een CVA proof gemaakte keuzehulp, een e-learning, zakkaartje met voorbeeldzinnen en een informatietool over zorgvormen in de regio.

Betrokken instellingen

  • Heliomare

  • Isala Revalidatie

  • Merem / De Trappenberg

  • Rijndam Revalidatie

  • Rijnlands Revalidatie Centrum

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.

Publicaties

https://alkmaar-denhelder.kennisnetwerkcva.nl/pagina/samen-beslissen-werkkaarten

https://samenbeslissen.kennisnetwerkcva.nl/

Looptijd

Startdatum: juni 2017

Geplande einddatum: juni 2018

Contactpersoon

Mw. B. Oosterhof

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.