Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Online behandeling van slapeloosheid na hersenletsel

Slapeloosheid na hersenletsel

Ongeveer de helft van de mensen met traumatisch hersenletsel of een CVA rapporteert slaapklachten, waarvan 1 op de 3 mensen voldoet aan de criteria van de insomniastoornis. Dit is 3x zo veel als in de algemene populatie. Bij een insomniastoornis ervaren mensen inslaapproblemen, doorslaapproblemen en/of worden ze te vroeg wakker, voor tenminste 3 nachten per week gedurende minimaal 3 maanden. Ondanks de frequentie en de ernst, wordt slapeloosheid in de richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van zowel CVA als traumatisch hersenletsel niet genoemd. Onderzoek bij traumatisch hersenletsel laat zien dat 60% van de mensen met slapeloosheid niet behandeld wordt. In de algemene populatie is cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid bewezen effectief, ook als dit online gegeven wordt. Ook in andere populaties waar slapeloosheid veel voorkomt is een aangepaste vorm van cognitieve gedragstherapie gericht op slapeloosheid effectief, zoals bij mensen met kanker, de ziekte van Parkinson, psychiatrische klachten zoals PTSS of depressie, en bij mensen met chronische pijn. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling bij mensen met hersenletsel.

Online behandeling

Binnen Heliomare is een online cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid na hersenletsel ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en ervaring van cli├źnten en behandelaars. Het is een relatief korte interventie, van 6 weken, met lage kosten en geen bijwerkingen. De module is bedoeld voor poliklinische revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel en sluit aan bij de DSM-5 classificatie insomniastoornis. De behandeling bestaat uit 6 online sessies, gecombineerd met 2 face-to-face sessies. Gedurende de behandeling houdt de revalidant een online slaapdagboek bij, zodat de behandelaar de interventies op maat kan aanbieden. Doel van de behandeling is beter slapen, waardoor minder ziektelast en mogelijk ook een verbetering van stemming, het cognitief functioneren en het functioneren in de maatschappij.

Doel van dit onderzoek

Het doel van het promotieonderzoek is om duidelijk te krijgen in hoeverre cognitieve gedragstherapie gericht op slapeloosheid effectief is bij mensen met hersenletsel.

Hoe wordt dit onderzocht?

1) Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van niet-farmacologische behandelingen van slapeloosheid na hersenletsel.

2) In een pilot studie zal bekeken worden bij 10 deelnemers met slapeloosheid na een CVA in hoeverre de online interventie haalbaar en gebruikersvriendelijk is.

3) In een gerandomiseerd onderzoek in 5 verschillende revalidatiecentra zal onderzocht worden in hoeverre de online interventie helpt om beter te slapen, en in hoeverre dit bijdraagt aan minder cognitieve klachten en vermoeidheid en een betere stemming en sociaal maatschappelijke participatie.

Projectgroep

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Marthe Ford, promovenda. Zij wordt begeleid door prof. dr. Eus van Someren (sectie integratieve neurofysiologie, faculteit der B├Ętawetenschappen, VU Amsterdam) en prof. dr. Coen van Bennekom (Heliomare Research & Development, Heliomare Revalidatie) als promotoren en dr. Gert Geurtsen (klinisch neuropsycholoog, afdeling Medische Psychologie, Amsterdam UMC) als copromotor. Daarnaast is drs. Erny Groet (klinisch neuropsycholoog, vakgroep psychologie en Heliomare Research & Development, Heliomare Revalidatie) als begeleider betrokken bij het project.

Betrokken instellingen

  • Heliomare

  • Basalt Revalidatie

  • Reade Revalidatie

  • Revalidatie Friesland

  • Adelante

Financiering

Het project wordt gefinancierd door Heliomare en de Hersenstichting.

Publicaties

Ford ME, Groet E, Daams JG, Geurtsen GJ, Van Bennekom CAM, Van Someren EJ. Non-pharmacological treatment for insomnia following acquired brain injury: A systematic review. Sleep Medicine Reviews 2020, 50, 101255.

Ford ME, Geurtsen GJ, Groet E, Van Bennekom CA, Van Someren EJ. A blended eHealth intervention for insomnia following acquired brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2020, 21(1), 1-8.

Ford ME, Geurtsen GJ, Schmand B, Groet E, Van Bennekom CAM, Van Someren EJW. Can people with poststroke insomnia benefit from blended cognitive behavioral therapy? A single case experimental design. Brain Impairment 2022, 1-25.

Ford ME, Geurtsen GJ, Groet E, Rambaran Mishre RD, Van Bennekom CAM, Van Someren EJW. A blended eHealth intervention for insomnia following acquired brain injury: a randomised controlled trial. Journal of Sleep Research 2022, e13629.

Looptijd

Startdatum: december 2017

Geplande einddatum: december 2021

Contactpersoon

Marthe Ford

Uitgelicht

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Marthe Ford. Marthe is klinisch neuropsycholoog, cognitief gedragstherapeut en werkzaam als promovenda bij Heliomare Research & Development.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.