Menu
Hoe kunnen we u helpen? HELIOMARE BIEDT ONDERSTEUNING OP:
Niemand aan de zijlijn!

Dat is waar wij voor staan. Ook als u een handicap, beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel heeft, wilt u meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij iedere dag onze expertise, kwaliteit en onze mentaliteit in om onze belofte waar te maken. Uiteraard staan uw behoeften en wensen hierbij centraal. Wij werken dus graag samen met u en uw naasten!

We werken voor u aan resultaat

Heliomare begrijpt als dat een keuze voor behandeling, therapie, training, onderwijsvorm of andere ondersteuning gemakkelijker te maken is als u de resultaten daarvan kunt zien. We maken graag aantoonbaar wat onze ondersteuning voor bijdrage levert aan de zelfstandigheid van onze cliënten/patiënten en leerlingen. Dat geeft u een indruk wat u van onze ondersteuning kunt verwachten.

icn_aanmelden Created with Sketch. Ik wil me
aanmelden
icn_verwijzen Created with Sketch. Ik wil iemand
verwijzen
Ik wil het
aanbod bekijken
Ik wil een
vraag stellen

Praten kan ik niet, … maar communiceren wil ik wel

Ondersteunde communicatie bij mensen met een verstandelijke, motorische of (ernstige) meervoudige beperking

Veel personen die voor hun communicatie afhankelijk zijn van communicatie ondersteunende hulpmiddelen (COH, bijv.: spraakcomputer), beschikken hier niet over. Sommigen hebben een verkeerd COH gekregen, anderen hebben een COH gekregen dat niet meer past bij de cognitieve en sociale ontwikkeling die de gebruiker heeft doorgemaakt. Na toewijzing van een COH vindt slechts een beperkte training in het gebruik ervan plaats. Evaluatie van het gebruik en/of aanpassing van de mogelijkheden horen niet tot de standaardzorg in Nederland. De ontwikkeling van grote aantallen kinderen blijft hierdoor achter bij hun sociale, intellectuele en communicatieve mogelijkheden.

Doel van het onderzoek was:

 • Kinderen en jongeren met ernstige communicatieve beperkingen in staat te stellen om met behulp van gespecialiseerde hulpmiddelen, op hun eigen wijze hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren: thuis, op school en in allerlei maatschappelijke contexten.

Resultaten

Binnen verschillende cohort studies is de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling die kinderen/jongeren met een communicatieve beperking met/zonder een COH doormaken, vastgesteld. De ontwikkelingsmijlpalen zijn gekoppeld aan een standaardprocedure en een -vragenlijst, gebaseerd op de International Classification of Functioning - Child and Youth (ICF-CY) waarmee de aard, de ernst en classificatie van de communicatieve beperkingen kon worden bepaald. Zodoende kon de best passende communicatie ondersteuning uitgezocht worden.

Daarnaast werd een trainingsprogramma voor alle direct betrokkenen, gericht op kiezen, inzetten en aanpassen van het COH ontwikkeld.

Kennis en vaardigheden voor het kunnen bepalen van het juiste communicatiehulpmiddel zijn vertaald naar kleine en grotere onderwijsmodules voor zorgprofessionals (zoals paramedische studenten/paramedici) en leraren speciale onderwijszorg.

Met de ontwikkeling van de Routekaart, een hulpmiddel om tot een afgewogen keuze te komen voor het best passende communicatie-ondersteunend hulpmiddel, hebben we aangesloten bij nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten wat betreft de positie van mensen met een beperking. Dit in nauwe samenwerking met de leveranciers van hulpmiddelen, met een focus op de social model of disability, Quality of life en een meer inclusieve leefomgeving voor mensen met een beperking.

Uit dit onderzoek is het volgende duidelijk is geworden:

 • Goede, optimaal aangepaste hulmiddelen, methoden en technieken voor communicatieondersteuning de mogelijkheden en kansen van deze kinderen en jongerenvergroten om meer (zelf)redzaam te worden, meer regie te hebben over eigen kwaliteit van leven en meer succesvol deel te nemen aan verschillende activiteiten in allerlei sociale en maatschappelijke contexten: thuis, op school, in dagbesteding of werk en in de vrije tijd.

 • Lang niet alle kinderen en jongeren die kunnen profiteren van dit soort hulpmiddelen in het dagelijks leven hierover beschikken.

Toepassing van de resultaten in de praktijk

Dit onderzoek heeft geleid tot

 • Kennis om te bepalen of een communicatie-ondersteunend hulpmiddel van toegevoegde waarde is voor de cliënt.

 • Implementatie van modules Ondersteunde communicatie en communicatie-ondersteunende hulpmiddelen in de paramedische opleidingen.

 • Een voorstel tot landelijke invoering van de Routekaart: een hulpmiddel om tot een afgewogen keuze te komen voor het best passende communicatie-ondersteunend hulpmiddel.

Betrokken instellingen

 • Heliomare

 • Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven

 • Oudervereniging BOSK

 • rdg Kompagne

 • Rijksuniversiteit Groningen

 • Kentalis

 • Stichting Down Syndroom

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit SIA Raak. De hoofdaannemer is Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven.

Publicaties

Zaalen van Y, Deckers S (Red.). Praten kan ik niet, … maar communiceren wil ik wel. Interne publicatie. Eindhoven: Fontys Paramedische Hogeschool. 2015.

Looptijd

Startdatum: september 2011

Einddatum: november 2015

Contactpersoon

Dhr. H. Schuman

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.