Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Niet-invasieve hersenstimulatie als innovatieve behandeling bij mensen met neglect in de chronische fase

Uit onderzoek, maar ook uit de dagelijkse ervaringen van patiënten en hun therapeuten, blijkt dat veel mensen na een beroerte (CVA) last hebben van hemispatieel neglect. Hemispatieel neglect is een syndroom waarbij patiënten de ruimte en voorwerpen in één helft van hun gezichtsveld negeren. Eén jaar na het krijgen van een CVA, heeft een groot deel van de patiënten nog steeds last van neglect. De huidige behandeling van neglect bestaat uit visuele scantraining, waarbij de patiënt efficiënt een ruimte leert verkennen. Echter, deze training leidt niet bij iedere patiënt tot goede resultaten.

Naast huidige therapeutische interventies die de aan CVA gerelateerde symptomen proberen te verminderen, biedt niet-invasieve hersenstimulatie de mogelijkheid om de effectiviteit van deze behandelingen te vergroten. Hersenstimulatie heeft in recente studies naar andere hersenaandoeningen, bijvoorbeeld depressie, geleid tot positieve resultaten.

Door het toedienen van transcraniële wisselstroomstimulatie aan mensen met symptomen van neglect denken wij het effect van de visuele scantraining verder te kunnen vergroten en zo het herstel te bevorderen. Met deze vorm van stimulatie worden met een heel zwakke elektrische stroom de hersenen gestimuleerd. Op die manier kan de hersenactiviteit van bepaalde hersengebieden worden beïnvloed en kunnen cognitieve veranderingen worden teweeggebracht. Wij verwachten met dit onderzoek te kunnen laten zien dat hersenstimulatie mensen met neglect kan helpen om informatie beter te verwerken. Ook verwachten wij dat het onderzoek ons meer kennis oplevert waarmee we de huidige neglect behandeling nog beter kunnen maken.

Doel van het onderzoek

Nagaan of symptomen van hemispatieel neglect kunnen worden verminderd door toediening van transcraniele wisselstroomstimulatie in combinatie met een (digitale) visuele scantraining.

Hoe wordt dit onderzocht

Er vindt een dubbel-blinde, gerandomiseerde interventiestudie plaats. Na inclusie en voltooiing van de nulmeting, worden de deelnemers (ex-revalidanten) door loting ingedeeld in de behandel- of placebogroep. Transcraniële wisselstroom stimulatie wordt in combinatie en gelijktijdig met visuele scantraining toegediend. Duur van de stimulatie/training is 40 minuten per sessie. De interventie wordt driemaal per week voor een totale duur van zes weken aangeboden bij de deelnemers thuis.

Betrokken instellingen

  • Maastricht University

  • Heliomare

Publicatie

Middag-van Spanje, M., Schuhmann, T., Nijboer, T. et al. Study protocol of transcranial electrical stimulation at alpha frequency applied during rehabilitation: A randomized controlled trial in chronic stroke patients with visuospatial neglect. BMC Neurol 22, 402 (2022). https://doi.org/10.1186/s12883-022-02932-7

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door InteraktContour.

Looptijd

Startdatum: november 2021

Geplande einddatum: december 2022

Contactpersoon

Mw. M. Ford

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.