Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

MUREVAN: Meetinstrument voor Uitkomsten van Revalidatiebehandeling

Het project beoogt te voorzien in de behoefte aan een meetinstrument (of combinatie van meetinstrumenten) voor uitkomsten van revalidatiebehandelingen. Het project zal door twee promovendi in circa 6 jaar worden uitgevoerd.

Doelen van het onderzoek

  1. Een meetinstrumentarium voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven, samen te stellen dan wel te ontwikkelen;

  2. Dit te toetsen op wetenschappelijke validiteit en bruikbaarheid;

  3. Te onderzoeken hoe dit ingezet kan worden in de individuele patiëntenzorg en voor kwaliteitsverbetering op instellingsniveau (benchmarking), waaronder het definiëren van de daarvoor wenselijke ‘casemix’ correctiefactoren.

Het meetinstrument moet verder bruikbaar zijn voor gebruik bij volwassenen die in revalidatiebehandeling komen (ongeacht diagnose), het moet zowel in de patiëntenzorg als voor uitkomstmeting (benchmarking) bruikbaar zijn, en het moet zo beknopt mogelijk, helder, betrouwbaar en valide zijn.

Projectgroep

Het onderzoek staat onder leiding van prof. Marcel Post (KCRU/UMCG) en prof. Coen van Bennekom (Heliomare/UvA).

Eerste promovendus: Tanja Mol (1 mei 2018-1 mei 2022)

Tweede promovendus: nog aan te stellen (1 mei 2020- 1 mei 2024)

De projectgroep bestaat verder uit revalidatieprofessionals/onderzoekers (prof. Anne Visser, UMCU, prof. Vincent de Groot, VUMC, prof. Michiel Reneman, UMCG), directeuren van revalidatie instellingen (Jan-Willem Meijer, Revant, Steven van Berlekom, De Hoogstraat) en 2-3 vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties (gevraagd zijn BOSK, DON en LSR). Deze groep zal circa 4 keer per jaar bijeenkomen.

Betrokken instellingen

  • Heliomare

  • UMCG

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Looptijd

Startdatum: mei 2018

Geplande einddatum: mei 2024

Contactpersoon

Dhr. C. van Bennekom

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.