Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Meedoen?!

Een multicenter follow-up studie in de revalidatie naar participatie en gezinsimpact na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren

 

Onder niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt schade aan hersenweefsel verstaan, dat ontstaat na de 1e levensmaand. Jaarlijks wordt bij minstens 19.000 kinderen en jongeren in een Nederlands ziekenhuis een diagnose NAH gesteld. Het letsel kan ontstaan door een oorzaak van buitenaf (traumatisch NAH), zoals bij een (on)geval of mishandeling, of een hersenaandoening (niet-traumatisch NAH), zoals een infectie, een tumor of beroerte. Mogelijke gevolgen ten aanzien van bewegen, communiceren, leren en gedrag lopen sterk uiteen, zijn vaak complex en minder zichtbaar (b.v. vermoeidheid, aandacht, stemming).

Vaak worden jongeren na onderzoek of opname in het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum verwezen met vragen over bijvoorbeeld bewegen, leren, emoties, gedrag en weer terug naar school gaan. Participatie wordt in het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste uitkomsten van revalidatie.

De zichtbare en onzichtbare gevolgen van hersenletsel kunnen aanzienlijke problemen in het gezin opleveren. Hoewel de meeste gezinnen een nieuwe balans vinden, ervaart veertig procent van de gezinnen grote stress, ook nog meer dan twaalf maanden nadat het kind het hersenletsel heeft opgelopen. Ouders kunnen grote moeite hebben om de gevolgen van het NAH te hanteren: ook voor henzelf, in hun relatie, in het gezinsleven. Helaas leidt dit te vaak tot disfunctionerende gezinnen, uit elkaar gaan van ouders en problemen bij broers en zussen.

In ‘Meedoen?!’ wordt daarom de impact van het NAH op het gezin ook gemeten, niet alleen snel na het ontstaan van het letsel maar ook 1 en 2 jaar later. Het is belangrijk om ook beter te snappen waarom het ene gezin het beter redt dan het andere. Dit moet leiden tot een aanbod vanuit revalidatiecentra dat beter aansluit bij vragen en behoeften van gezinnen.

Doel van het onderzoek:

 • Meten van de mate en het beloop van participatie(problemen) van kinderen en jongeren (4-25 jaar oud) die met NAH zijn aangemeld in revalidatie, en de impact hiervan op het gezin, gemeten over 2 jaar.

 

Hoe wordt dit onderzocht?

Jongeren met NAH die bij een revalidatiecentrum worden aangemeld, vullen een vragenlijst in die per mail worden gestuurd. Ook ouders en een bekende andere van de jongere (jongere kiest zelf wie dit gaat doen) vullen een vragenlijst in. Na 1 en 2 jaar worden dezelfde vragenlijsten nogmaals ingevuld, om ook verschillen in de loop van de tijd te kunnen zien.

Betrokken instellingen

 • Sophia Revalidatie

 • Heliomare

 • Revant

 • Klimmendaal

 • Libra

 • De Trappenberg

 • Reade

 • De Vogellanden

 • De Hoogstraat

 • Sint Maartenskliniek

 • Rijnlands Revalidatie Centrum

 • Revalidatie Friesland

 • Het Roessingh

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Hersenstichting en het Revalidatiefonds.

Looptijd

Startdatum: september 2015

Einddatum: december 2019

Contactpersoon

Dhr. P. de Koning

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.