Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Beter Leren door Beter Slapen

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs merken dat veel leerlingen met autisme problemen in de klas laten zien die zij toeschrijven aan deze slaapproblemen. De leerlingen komen te laat op school, zijn vermoeid, maken een sombere indruk en zijn snel geïrriteerd, wat soms uitmondt in verbale of fysieke agressie naar medeleerlingen of docenten. Het schoolse functioneren heeft er duidelijk onder te lijden: de leerlingen kunnen zich slecht concentreren, slaan informatie minder goed op en krijgen hun taken niet af. In de periodes dat er sprake is van slaapproblemen neemt daarnaast ook het autistische gedrag toe, waaronder stereotype en dwangmatig gedrag en overgevoeligheid voor omgevingsprikkels. Docenten geven aan behoefte te hebben aan een gedegen wetenschappelijk onderbouwde methode om in hun dagelijkse werk in de klas adequaat op de slaap gerelateerde problemen te kunnen anticiperen. Dit betekent dat zij inzicht moeten hebben in de relatie tussen de problemen die zij in de klas zien en het slaapgedrag thuis, zodat zij zowel in hun pedagogisch optreden als in hun communicatie met ouders gericht actie kunnen ondernemen. Het inzetten van een mobiele applicatie (app) zou hier mogelijk uitkomst kunnen bieden. Een app die dagelijks monitort op relevante aspecten van slaapgedrag en schoolfunctioneren zou de docent snel en gericht van de benodigde informatie kunnen voorzien om te kunnen handelen.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek betreft de ontwikkeling en toetsing van een slaapinterventie-programma op basis van een dergelijke app, in co-creatie met de driehoek leerkracht-leerling-ouder. De centrale onderzoeksvraag hierbij is: hoe kan de inzet van een app - waarmee slaapgedrag en schoolfunctioneren dagelijks wordt gemonitord – de docent helpen om samen met leerlingen en ouders het slaapgedrag en het schoolfunctioneren van de leerlingen met een autismespectrumstoornis te verbeteren?

Hoe wordt dit onderzocht

De beantwoording van de onderzoeksvraag wordt uitgewerkt in vier afzonderlijke werkpakketten, met elk een daaraan gekoppelde deelvraag:

 • Werkpakket 1 ‘Ontwikkeling van een app’: Welke parameters – aangeleverd door welke informanten (docent, leerling, ouder) - moeten in de app worden opgenomen om de relatie tussen slaapgedrag en schoolfunctioneren te onderzoeken?

 • Werkpakket 2 ‘Gebruik en aanpassing van de app om de relatie tussen slaapgedrag en schoolfunctioneren te onderzoeken’: In hoeverre zijn kenmerken van slaapproblemen gerelateerd aan aspecten van functioneren op school?

 • Werkpakket 3 ‘Ontwikkelen van het slaapinterventie-programma met de app’: Op welke wijze kan de app in een slaapinterventie-programma worden ingezet om de docent de informatie te geven die nodig is om samen met de leerlingen en ouders de slaapproblemen te verminderen en het functioneren op school te verbeteren?

 • Werkpakket 4 ‘Effectonderzoek naar het slaapinterventie-programma’: Wat zijn de effecten van het slaapinterventie-programma op de slaapproblemen en het gedrag en functioneren op school?

Het onderzoek wordt uitgevoerd op deelnemende VSO-scholen van Heliomare (Wijk aan Zee), De Brouwerij (Oosterbeek), De Berkenschutse (Heeze) en Altra college (Amsterdam).

Projectgroep

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ilona Schouwenaars, promovenda bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij wordt begeleid door prof. dr. Hilde Geurts (Universiteit van Amsterdam en Dr. Leo Kannerhuis) en prof. dr. Coen van Bennekom (Heliomare Research & Development, Heliomare Revalidatie en Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Universiteit van Amsterdam) als promotoren en dr. Jan-Pieter Teunisse (HAN en Dr. Leo Kannerhuis) en dr. Maurice Magnée (HAN) als copromotoren.

Vanuit Heliomare zijn verder onder andere Hans Schuman, Annelies Akker en Judith van Velzen betrokken bij het project.

Betrokken instellingen

 • Stichting Heliomare

 • Berkenschutse

 • Altra College

 • Scholengemeenschap de Brouwerij

 • Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

 • Masc

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 • Universiteit van Amsterdam (UvA)

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

 • HAN iXperium/Centre of Expertise ‘Leren met ict’

 • Seminarium voor Orthopedagogiek

Financiering

Het project wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA.

Looptijd

Startdatum: januari 2018

Geplande einddatum: december 2021

Proefschrift

Het proefschrift van Ilona is hier te lezen.

Contactpersoon

Mw. I. Schouwenaars

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.