Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Revalideren na een beroerte

 

Een beroerte (CVA) heeft vaak grote gevolgen. Zo is er meestal sprake van een halfzijdige verlamming, maar ook geestelijke en andere functies kunnen veranderd zijn. De precieze gevolgen hangen af van de omvang van de beroerte en de plaats van de hersenbeschadiging. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft bijvoorbeeld andere gevolgen voor het dagelijks functioneren dan een beschadiging in de rechter hersenhelft. De gevolgen van een beroerte leveren vaak problemen op voor de zelfstandigheid en de terugkeer in de maatschappij.

Revalidatie na een beroerte bij Heliomare

Met onze revalidatie willen we ervoor zorgen dat u thuis, op uw werk en in de vrije tijd zo goed mogelijk kunt functioneren. Bij Heliomare revalideert u onder begeleiding van een gespecialiseerd team van behandelaars met onder andere een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werkende. Ons team heeft uitgebreide kennis over en ervaring met de diverse gevolgen van een beroerte. We starten uw revalidatie dan ook met het goed in kaart brengen van de gevolgen die bij u aanwezig zijn. Daarna stellen we samen met u een behandelplan op. Hierbij houden we rekening met uw situatie en doelen.

Behandeling naar zelfstandigheid

In de eerste fase van de behandeling richten we ons vooral op het zelfstandig verplaatsen, wassen en aankleden. Later staat zelfstandig wonen en dagbesteding meer op de voorgrond. Bij de fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn behandelingen in groepsverband een vast onderdeel van de behandeling. Tijdens deze groepsbehandelingen oefent u met meerdere patiënten tegelijk onder begeleiding van enkele behandelaars. Bij Heliomare werken we volgens de landelijke richtlijnen van de Hartstichting en de diverse beroepsgroepen. Uw revalidatie is dus altijd afgestemd op de laatste ontwikkelingen.

We hebben een lang en een kort revalidatietraject, afhankelijk van of u al kunt lopen. Meestal duurt het lange traject 10-14 weken en het korte 6-8 weken. De lengte en insteek van uw traject hangt af van uw persoonlijke situatie. De revalidatiearts neemt samen met u regelmatig de resultaten door en maakt afspraken wat er in uw geval verder gaat gebeuren. Hiervoor zijn ook de Uitgebreide Patiënt Besprekingen (UPB) die het behandelteam heeft en waar vaak een meeloopdag voor de familie aangekoppeld is. Na uw revalidatie bij Heliomare volgt meestal nog therapie vanuit uw thuissituatie.

Wanneer kunt u na een beroerte bij ons revalideren?

Uw medisch specialist of huisarts kan u aanmelden als direct vervolg op een ziekenhuisopname of in een latere fase.

Aanvullende informatie

Kosten behandeling, verwijzing, identificatie

Bij verwijzing door huisarts of medisch specialist vergoeden zorgverzekeraars meestal de kosten vanuit de basiszorgverzekering. Aanvullende informatie over de kosten van uw behandeling, verwijzing en identificatie.

Wachttijden

Het is mogelijk dat voor uw behandeling een wachttijd van toepassing is. Deze vindt u in het overzicht van wachttijden voor klinische revalidatie en poliklinische revalidatie.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.