Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Revalideren en naar school gaan bij Heliomare

Heeft uw kind revalidatie nodig en is het volgen van regulier (passend) onderwijs vanwege de zorg- of begeleidingsbehoefte niet mogelijk? Bij Heliomare kan uw kind naar school gaan en tijdens schooltijd revalidatietherapieën volgen. Het voordeel voor uw kind is dat onderwijs en zorg helemaal op elkaar zijn afgestemd. Bovendien zijn op school deskundigen aanwezig die verpleegkundige of verzorgende handelingen uitvoeren, zoals helpen met naar het toilet gaan, katheteriseren of medicijnen toedienen.

Eén kind, één plan bij Heliomare

Samen met u en uw kind maken we een plan, waarin we de revalidatiedoelen en leerdoelen op elkaar afstemmen. Uw kind betrekken we hier altijd bij. Wij dagen kinderen en jongeren namelijk uit om hun talenten te ontplooien en aan te geven wat zij daarvoor nodig hebben. Zij krijgen daarom zoveel mogelijk de regie over hun ontwikkeltraject.Op basis van de leer- en revalidatiedoelen kijken we welke klas voor uw kind geschikt is en welke ondersteuning en therapie uw kind nodig heeft. Een paar keer per jaar gaan we met u en uw kind om de tafel om te bespreken hoe het met de afgesproken doelen gaat. Zijn de doelen gehaald, moet we ze bijstellen of kunnen we misschien nieuwe doelen stellen? Op die manier werken we samen aan een optimaal ontwikkelperspectief voor uw kind.

Wanneer kan uw kind bij Heliomare revalideren en naar school gaan?

Om voor de combinatie van revalideren en leren in aanmerking te komen is een indicatie van een revalidatiearts nodig. Met een verwijzing van huisarts of medisch specialist kunt u voor uw kind een afspraak maken bij de (kinder)revalidatiearts van Heliomare. Deze arts bekijkt of poliklinische revalidatie mogelijk is. Voor het volgen van onderwijs is daarnaast een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband nodig, die recht geeft op een plaatsing in het speciaal onderwijs. Ons aanmeldpunt voor onderwijs kan u hier alles over vertellen. Het (voortgezet) speciaal onderwijs van Heliomare heeft verschillende mogelijkheden voor kinderen van 4-18 jaar.

Aanvullende informatie

Prijs/verzekering

Kinderen met een ernstig meervoudige beperking hebben voor het volgen van onderwijs extra ondersteuning nodig. Voor deze extra zorg is het onderwijs- en ondersteuningsbudget van Heliomare veelal niet toereikend. In zo'n geval dienen wij samen met de ouder(s) of verzorger(s) een aanvraag in voor vergoeding van de extra zorgkosten. Ofwel bij het regionale zorgkantoor of bij de gemeente waarin de leerling woont.

Wachttijden

Het is mogelijk dat voor uw behandeling een wachttijd van toepassing is. Deze vindt u in het overzicht van wachttijden voor klinische revalidatie en poliklinische revalidatie.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Naar school gaan als je niet-aangeboren hersenletsel hebt. Wat is daarvoor nodig?

Kinderen die gedurende hun leven hersenletsel oplopen hebben daardoor veelal een breuk in hun schoolloopbaan. Om de mogelijkheden van onderwijs te verbeteren is om te beginnen een goede samenwerking nodig tussen ouders, scholen instanties en zorginstellingen. Met subsidie van de Hersenstichting coördineert Heliomare activiteiten om daarvoor een gezamenlijk ketenprogramma te maken in Midden-Kennemerland.

Factsheet_Naar_school_met_NAH.pdf