Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

19 februari 2024

Heliomare versterkt samenwerking in dwarslaesierevalidatie

19 februari - De bestuurders van acht centra voor dwarslaesierevalidatie hebben afspraken gemaakt om hun samenwerking te versterken met als doel: dwarslaesierevalidatie goed, toegankelijk én betaalbaar houden op de lange termijn. De samenwerking krijgt in 2024 concreet vorm en sluit aan op de opgaven uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). 
De acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra zijn: Adelante, Heliomare, De Hoogstraat Revalidatie, Reade centrum voor revalidatie & reumatologie, Rijndam Revalidatie, Roessingh – Centrum voor Revalidatie, Sint Maartenskliniek en UMCG – Centrum voor Revalidatie.

Investering in onderzoek en samenwerking
De acht revalidatiecentra bieden kwalitatief hoogwaardige zorg aan een brede doelgroep patiënten met (hoog) complexe problematiek. De verschillende centra hebben specifieke expertises en investeren in onderzoek en samenwerking. Jaarlijks komen circa 650 nieuwe patiënten voor gespecialiseerde en klinische dwarslaesierevalidatie in behandeling. Bij hen is sprake van (hoog) complexe zorg. Deze relatief kleine groep patiënten is aangewezen op deze vorm van specialistische revalidatie. De acht centra zien het behoud van betaalbare kwaliteit van zorg van dwarslaesierevalidatie als gezamenlijke belofte aan de patiënt. Om dit te kunnen bieden is intensievere samenwerking nodig.

Vier pijlers in samenwerking
De vernieuwde samenwerking bestaat uit vier pijlers: kwaliteit van zorg, regionale samenwerking, kennisuitwisseling en intercollegiale visitatie. Het uitgangspunt voor kwaliteit van zorg is de richtlijn, behandelkader en zorgstandaard Dwarslaesie. Elk centrum beoordeelt waar nog mogelijkheden tot verbetering liggen en kijkt wat er vanuit de gezamenlijkheid mogelijk is om te versnellen.

Beter benutten zorgcapaciteit en specifieke expertises
Regionaal gaan centra mét en zonder dwarslaesie-specialisatie intensief samenwerken. Door de samenwerking kan gemakkelijker worden doorverwezen binnen de regio of tussen regio’s. Daarnaast worden competenties en zorgcapaciteit doelmatiger benut. Een samenwerkingsmodel dat in Noordoost Nederland al succesvol functioneert dient hierbij als voorbeeld. De acht centra helpen elkaar actief om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Tot slot wordt een nieuw systeem van intercollegiale visitatie opgezet om de kwaliteit van zorg te toetsen en om van elkaar te leren.

Belofte patiënten en partners zorgnetwerk
Deze versterkte samenwerking dient niet alleen als een belofte aan patiënten, maar biedt ook duidelijkheid aan partners in het zorgnetwerk, zoals traumacentra, ziekenhuizen, huisartsen en eerstelijns paramedici. De centra willen deze vernieuwde samenwerking binnen een jaar volledig operationeel hebben. De samenwerking vindt plaats onder de naam ‘Bestuurlijk overleg 8 dwarslaesiecentra’. Het Nederlands Vlaamse Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en patiëntenvereniging DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland) zijn partners in de uitvoering.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.