Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

icn_aanmelden Created with Sketch. Ik wil me
aanmelden
icn_verwijzen Created with Sketch. Ik wil iemand
verwijzen
Ik wil het
aanbod bekijken
Ik wil een
vraag stellen
Deze vacature is gesloten

Schoolleider De Ruimte Bergen N-H m/v

 

Heliomare biedt dienstverlening met als doel kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking duurzaam te laten participeren in de maatschappij. Niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee, op het gebied van onderwijs, arbeid en sportieve activiteiten. De organisatie telt ruim 1.100 medewerkers en heeft meerdere locaties verspreid over met name Noord-Holland. Bij Heliomare Onderwijs, locatie De Ruimte in Bergen, ontstaat per 1 december 2021 een vacature voor een

Schoolleider SO / VSO De Ruimte

voor 5 dagen per week

Heliomare Onderwijs biedt onderwijs, ondersteuning en behandeling aan leerlingen. In het (voortgezet) speciaal onderwijs bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven in onze samenleving. De leerling staat centraal en is, zoveel als mogelijk, eigenaar van zijn leer-ontwikkelingsproces. Het onderwijs op onze scholen daagt leerlingen uit hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Op deze locatie bieden we (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar met een lichamelijk of meervoudige beperking, langdurige ziekte of een stoornis in het autismespectrum. Op De Ruimte is er tevens de mogelijkheid dat kinderen die niet naar een andere VSO school kunnen, doorstromen naar de VSO afdeling van de Ruimte. Hier is onderwijs mogelijk tot achttien à twintig jaar. Ons doel is om samen met onze collega’s van Kinder- en jeugdrevalidatie en andere experts (zowel intern als extern) de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk participeren in de maatschappij.

Op dit moment zijn er 175 leerlingen op school, verdeeld over 14 SO-klassen en 3 VSO-klassen en bestaat het multidisciplinaire team uit 85 medewerkers. Daarnaast werken op De Ruimte nog 45 medewerkers van Kinder- en jeugdrevalidatie en vanuit de Eerstelijns zorgaanbieders.

Het team heeft het afgelopen schooljaar aandacht besteed aan een schoolbrede aanpak voor kinderen met autisme en er is een start gemaakt met opbrengstgericht werken. Komende jaren worden deze onderwerpen verder uitgerold en ontwikkeld.

De Ruimte verhuist in 2023 naar een nieuwbouwlocatie in Heerhugowaard. In het voorjaar van 2023 wordt het Expertisecentrum Kind - Jeugd opgeleverd. Heliomare biedt daar samen met Stichting Aloysius onderwijs, ondersteuning en kinder- en jeugdrevalidatie voor kinderen uit Noord-Holland.

Je profiel

Wij zoeken een onderwijskundig leider met hart voor kinderen die profiteren van gespecialiseerd onderwijs, al dan niet in combinatie met gespecialiseerde revalidatieondersteuning;

Iemand die

 • een visie heeft op het onderwijs van de toekomst en gezamenlijk met het team stappen zet om die visie werkelijkheid te maken;

 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs, bij voorkeur speciaal onderwijs en bij voorkeur ervaring met integraal leidinggeven;

 • zowel verbindend en empathisch is, als transparant en daadkrachtig;

 • energie krijgt van het in beweging zetten van een groot team in een complexe omgeving;

 • ervaring heeft met het begeleiden van (cultuur)verandertrajecten;

 • de werkwijze van één kind, één plan onderschrijft en ondersteunt;

 • een verhuizing naar een nieuwe locatie als een uitdaging ziet.

Je rol in de organisatie:

 • Als schoolleider bij Heliomare ben je leidinggevende van een multidisciplinair team en werk je nauw samen met de afdeling Kinder en jeugdrevalidatie op locatie De Ruimte in Bergen.

 • Je werkt samen met partners in de school zoals de gespecialiseerde naschoolse opvang en diverse zorgaanbieders.

 • Je maakt onderdeel uit van het MT Onderwijs samen met de Bovenschools Directeur en de schoolleiders van de 5 andere scholen. In het MT heeft ieder zijn/haar eigen portefeuille.

 • Je leidinggevende is de Bovenschools Directeur.

 • Je bent voorzitter van de Commissie van Begeleiding.

 • Je vertegenwoordigt de school en/of Heliomare in regionale overleggen, zoals het virtueel expertisecluster van het Samenwerkingsverband PPO Noord-Kennemerland.

Functie-eisen:

 • Schoolleiders-diploma.

 • Geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.

 • Ervaring in het speciaal onderwijs zien wij als toegevoegde waarde.

De volledige functiebeschrijving vind je bijgesloten. Wij gaan uit van de Beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO.

Wij bieden:

 • Een unieke leidinggevende baan met ruimte voor eigen invulling en het dragen van deze verantwoordelijkheid.

 • Een plek waar medewerkers met grote betrokkenheid met onze leerlingen werken.

Inschaling

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO. De functie is ingedeeld in schaal D13, minimaal € 3.563,- en maximaal € 5.990,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Extra informatie

Een assessment is een onderdeel van de procedure.

De vacature wordt direct intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Mariëlle Moll (Bovenschools Directeur), mobiel 06 17 13 55 76 of per e-mail m.moll@heliomare.nl.

Meer informatie over de school kun je vinden op de locatiepagina van De Ruimte op onze onze website, waar ook de schoolgids is gepubliceerd.

Je reactie

Herken je jezelf in het hierboven beschreven profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. Je schriftelijke reactie (sollicitatiebrief + curriculum vitae) kun je per e-mail tot uiterlijk zondag 20 juni 2021, onder vermelding van vacaturenummer KJ21-12 richten aan mevrouw Mariëlle Moll (Bovenschools Directeur), via werken@heliomare.nl of de onderstaande button 'Reageer direct'. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.

In week 25 ontvangen sollicitanten bericht of zij worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of dat de sollicitatie in portefeuille is opgenomen.

 De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op maandag 28 juni 2021.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze vacature is gesloten
FUNCTIE Schoolleider De Ruimte Bergen N-H m/v UREN 40 uur per week VACATURE NUMMER KJ21-12 SLUITINGSDATUM 20-06-2021
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.