Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Expertisecentrum niet-aangeboren hersenletsel

Zonder hersenen kunnen wij niet zien, ruiken, denken, voelen of bewegen. Zij besturen ons hele doen en laten en bepalen onze persoonlijkheid, emoties en gedrag. Door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan een aantal functies uitvallen. Een NAH kan veroorzaakt worden door een beroerte (CVA, herseninfarct, TIA, hersenbloeding), door en ongeval (hersenkneuzing, hersenschudding) zuurstoftekort door bijvoorbeeld bijna verdrinking, een ruimte innemend proces (meningeoom, tumor , cyste, abces) of infecties (hersenvliesontsteking, hersenontsteking).

Heliomare onderscheidt zich door expertise op gebied van NAH op verschillende levensgebieden: revalidatie, arbeid, onderwijs, wonen, dagbesteding en sport. Medewerkers van alle bedrijfsonderdelen zijn hoog opgeleid en worden continue bijgeschoold.
Heliomare voldoet aan de criteria voor een Expertisecentrum NAH.

Arbeidsgerelateerde revalidatie

Werk is voor veel mensen belangrijk. Mensen die werken hebben meer sociale contacten, zijn beter geïntegreerd in de samenleving, voelen zich gezonder en rapporteren een betere kwaliteit van leven dan mensen zonder werk. Als werken (tijdelijk) niet meer lukt, heeft dit een grote impact op het leven van iemand. Door middel van revalidatie wordt dan getracht mensen weer zo zelfstandig mogelijk terug te laten keren in de maatschappij. Werken hoort daar ook bij. De overheid stimuleert terugkeer naar werk. Helaas lukt het slechts een minderheid om na hersenletsel (door ongeluk of CVA) succesvol terug te keren naar werk. Collega’s, werkgevers en bedrijfsartsen overzien vaak de gevolgen van hersenletsel niet en overvragen iemand daardoor snel. Om deze problemen aan te pakken en mensen succesvol terug te begeleiden naar werk is de methode Arbeidsgerelateerde revalidatie (AGR) ontwikkeld. Deze methodiek biedt een werkwijze om arbeid structureel en in een vroeg stadium van de revalidatie aan de orde te laten komen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Heliomare werkt mee aan landelijke en regionale wetenschappelijke onderzoeken. Ook initieert en financiert Heliomare Research en Development (R&D) wetenschappelijke onderzoeken en zijn drie promovendi aangesteld op gebied van NAH. Heliomare heeft formele samenwerkingsverbanden met universiteiten. Medewerking aan onderzoek door patiënten wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met de NAH poli voor volwassenen of NAH-poli kinderen en jeugd
 

Alice (35) wordt op weg naar haar werk aangereden

Arbeidsgerelateerde revalidatie

Meer informatie over AGR?

Behandelaanbod Hersenz

Heeft je vader, moeder, broer of zus hersenletsel?