Menu
Hoe kunnen we u helpen? HELIOMARE BIEDT ONDERSTEUNING OP:
Niemand aan de zijlijn!

Dat is waar wij voor staan. Ook als u een handicap, beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel heeft, wilt u meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij iedere dag onze expertise, kwaliteit en onze mentaliteit in om onze belofte waar te maken. Uiteraard staan uw behoeften en wensen hierbij centraal. Wij werken dus graag samen met u en uw naasten!

We werken voor u aan resultaat

Heliomare begrijpt als dat een keuze voor behandeling, therapie, training, onderwijsvorm of andere ondersteuning gemakkelijker te maken is als u de resultaten daarvan kunt zien. We maken graag aantoonbaar wat onze ondersteuning voor bijdrage levert aan de zelfstandigheid van onze cliënten/patiënten en leerlingen. Dat geeft u een indruk wat u van onze ondersteuning kunt verwachten.

icn_aanmelden Created with Sketch. Ik wil me
aanmelden
icn_verwijzen Created with Sketch. Ik wil iemand
verwijzen
Ik wil het
aanbod bekijken
Ik wil een
vraag stellen

Voor ouders

Wij zien de ouders/verzorgers als belangrijke partners bij onze scholen. Doordat ouders hun kinderen niet zelf naar school brengen, is de binding met onze school voor hen anders dan een reguliere school. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het reilen en zeilen op de scholen. Dat kan tijdens de ouderavonden of betrokkenheid bij de medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van klankbordgroepen per afdeling van de school. Meer informatie hierover ontvangen ouders/verzorgers via DigiDuif, ons digitale communicatiemiddel met ouders/verzorgers. Uiteraard bent u als ouders/verzorgers ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Er vinden regelmatig oudergesprekken plaats waar u voor uitgenodigd wordt.
Heliomare onderwijs heeft diverse faciliteiten voor leerlingen en ouders, zoals buitenschoolse opvang, vakantieopvang en een speel-o-theek. Inspraak van ouders is geregeld in de medezeggenschapsraad.

Naschoolse- en vakantieopvang

Op de scholen van Heliomare wordt naschoolse- en vakantieopvang verzorgd door Happy2Move voor zowel leerlingen van het SO als VSO. De opvang is mogelijk van maandag tot en met donderdag, ook tijdens studiedagen.

Happy2Move is een naschoolse dagbesteding, die zich richt op beweging en gezonde voeding voor kinderen met een beperking. Happy2Move biedt elke dag minimaal 1 uur sportlessen aan en na het sporten wordt een gezonde avondmaaltijd voor de kinderen verzorgd. Tussen 17.30 en 18.00 worden de kinderen die niet gehaald kunnen worden door ouders middels een externe vervoerder naar huis gebracht.

Aanmelding voor Happy2Move kan via hun website: https://www.happy2move.nl/aanmelden.html. Hier treft u ook meer informatie aan over de werkwijze en hoe u in contact kan treden met Happy2Move.

Kinderopvang tijdens studiedagen

Op dit moment is kinderopvang tijdens studiedagen lastig, omdat wij alle medewerkers, ook onze invalkrachten, de gelegenheid willen geven deel te nemen aan de studiedagen. Wellicht dat op termijn hiervoor een oplossing kan worden gevonden. 

Speel-o-theek

Speelgoed is onmisbaar voor de ontwikkeling en het spelplezier van kinderen. Maar wat als je kind veel meer baat heeft bij speciaal speelgoed? Speelgoed dat ontwikkeld is voor kinderen met een beperking, is doorgaans zeer kostbaar. Heliomare zocht en vond een oplossing in de vorm van een speel-o-theek. Voor een luttel bedrag per jaar kunnen kinderen naar hartelust speelgoed lenen in Speeliomare. Deze speel-o-theek is net een echte schatkist. Speeliomare heeft namelijk maar liefst 600 verschillende artikelen. Uw kind kan op eigen houtje of onder begeleiding van een vrijwilliger het speelgoed komen uitzoeken en mee naar huis nemen. Tijdens de schoolvakanties is de speel-o-theek gesloten.

Speel-o-theek 'Speeliomare' maakt gebruik van een ruimte aan de achterzijde van de locatie van Heliomare onderwijs, ingang Relweg 51 te Wijk aan Zee. De speel-o-theek is elke maandag geopend, met uitzondering van de schoolvakanties, van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Het lidmaatschap van de speel-o-theek bedraagt € 12,50 per schooljaar. Daarvoor mag het kind per keer twee stuks speelgoed lenen voor maximaal drie weken. Eén keer verlengen is mogelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website, www.speeliomare.nl 
06 20 19 23 06
E info@speeliomare.nl

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school en kan zich uitspreken (door middel van instemming of advies) over zaken die met het beleid van de school te maken hebben. Een en ander is geregeld in het medezeggenschapsreglement en in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Voor Heliomare onderwijs in Heemskerk is er één medezeggenschapsraad. Binnen de medezeggenschapsraad zijn zowel het SO alsook het VSO vertegenwoordigd. Dit geldt zowel voor de vertegenwoordiging in de oudergeleding, als voor de personeelsgeleding. 

De meeste zaken rondom medezeggenschap betreffen alle scholen van Heliomare. Deze worden voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Heliomare. Alle scholen, SO en VSO, zijn hierin vertegenwoordigd.

Heeft u interesse in de medezeggenschapsraad, dan kunt u altijd een vergadering bijwonen om te kijken of de zeggenschap iets voor u is.

Interessante websites

U vindt hieronder een overzicht van websites die wellicht interessant voor u of jou zijn. Voor het gemak hebben wij een verdeling gemaakt in websites die interessant zijn voor leerlingen, ouders/verzorgers of beiden.

Websites voor ouders/verzorgers

 • Bosk. De vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Ledenadministratie BOSK Landelijk Bureau, Postbus 359, 3502 GJ Utrecht, (030) 245 90 90. www.bosk.nl
 • LWOE. Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Scholen en ouders van kinderen met epilepsie kunnen leerlingen (zonder tussenkomst van een samenwerkingsverband) aanmelden bij het LWOE voor extra begeleiding en ondersteuning. www.lwoe.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme. Voor mensen met onder andere klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en MCDD. Voor informatie en advies (0900) - 288 47. www.autisme.nl
 • Een organisatie waar ouders terecht kunnen voor allerlei vragen over onderwijs. Bereikbaar op alle schooldagen van 10.00 – 15.00 uur op 0800 50 10 (gratis nummer). www.50tien.nl
 • Deze website biedt hulp bij het aanvragen van voorzieningen, zorg en uitkeringen voor gehandicapten, zieken en ouderen. www.regelhulp.nl
 • Een professionele oppas centrale voor particulieren, gespecialiseerd in ‘speciale kinderen’. P.O.P.-sk, Sportlaan 432, 1185 TR Amstelveen. www.popsk.nl
 • Website van de overheid over Passend Onderwijs www.passendonderwijs.nl

Websites voor leerlingen

 • Site speciaal voor jongeren met een handicap. www.handicap.info
 • Een online belevingswereld voor kinderen met een ziekte of handicap. In deze wereld kunnen ze eindeloos rondneuzen, lol hebben met de CliniClowns en nog veel meer. www.neuzenroode.nl

Websites voor ouders/verzorgers en leerlingen

 • Website van de Inspectie van het Onderwijs. www.onderwijsinspectie.nl
 • Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. www.minocw.nl
 • Website voor informatie over onderwijs, bestemd voor ouders en leerlingen. www.kennisnet.nl
 • De website voor jongeren met een handicap. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren met een spierziekte, maar ook voor jongeren met andere handicaps. Er is informatie over school, sport, uitgaan, vakantie, seks, etc. www.moov.nl
 • Deze website geeft informatie over pesten en digitaal pesten voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Er is ook een gratis hulplijn: 0800 28 28 280 tussen 14.00 en 17.00 uur bereikbaar. www.pestweb.nl
Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.