Menu
Hoe kunnen we u helpen? HELIOMARE BIEDT ONDERSTEUNING OP:
Niemand aan de zijlijn!

Dat is waar wij voor staan. Ook als u een handicap, beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel heeft, wilt u meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij iedere dag onze expertise, kwaliteit en onze mentaliteit in om onze belofte waar te maken. Uiteraard staan uw behoeften en wensen hierbij centraal. Wij werken dus graag samen met u en uw naasten!

We werken voor u aan resultaat

Heliomare begrijpt als dat een keuze voor behandeling, therapie, training, onderwijsvorm of andere ondersteuning gemakkelijker te maken is als u de resultaten daarvan kunt zien. We maken graag aantoonbaar wat onze ondersteuning voor bijdrage levert aan de zelfstandigheid van onze cliënten/patiënten en leerlingen. Dat geeft u een indruk wat u van onze ondersteuning kunt verwachten.

icn_aanmelden Created with Sketch. Ik wil me
aanmelden
icn_verwijzen Created with Sketch. Ik wil iemand
verwijzen
Ik wil het
aanbod bekijken
Ik wil een
vraag stellen

Voor ouders

Wij zien de ouders/verzorgers als belangrijke partners bij onze scholen. Doordat ouders hun kinderen niet zelf naar school brengen, is de binding met onze school voor hen anders dan een reguliere school. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het reilen en zeilen op de scholen. Dat kan tijdens de ouderavonden of betrokkenheid bij de medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van klankbordgroepen per afdeling van de school. Meer informatie hierover ontvangen ouders/verzorgers via de nieuwsbrief. Uiteraard bent u als ouders/verzorgers ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Er vinden regelmatig oudergesprekken plaats waar u voor uitgenodigd wordt.

De Ruimte heeft diverse faciliteiten voor leerlingen en ouders, zoals buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Inspraak van ouders is geregeld in de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school en kan zich uitspreken (door middel van instemming of advies) over zaken die met het beleid van de school te maken hebben. Een en ander is geregeld in het medezeggenschapsreglement en in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De medezeggenschapsraden van De Alk, Heliomare College Alkmaar en De Ruimte zitten in een overgangsfase. Veel zaken die besproken worden in de medezeggenschapsraad gelden voor alle locaties in Noord. Formeel gaat het echter wel om twee scholen met ieder een eigen BRIN-nummer. Er is gekozen om gezamenlijk te vergaderen, met één agenda, één voorzitter en één secretaris, waarbij, indien nodig, kan worden teruggevallen op één medezeggenschapsraad per school.

De meeste zaken rondom medezeggenschap betreffen alle scholen van Heliomare. Deze worden voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Alle scholen zijn hierin vertegenwoordigd.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, u bent als ouder van harte welkom. Het is ook mogelijk vergaderpunten in te brengen via de secretaris. Indien u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een vergadering of u wil punten inbrengen, mail dan naar Kirsten Rol, secretaris via k.rol@heliomare.nl

Buitenschoolse opvang

Ouders/verzorgers die interesse hebben voor buitenschoolse opvang kunnen voor informatie daarover terecht bij (K)individu of Bijls Buiten.

(K)individu 
www.kindividu.nl 
T 072 562 30 00

Bijls Buiten
www.bsobijlsbuiten.nl
T 06 34 25 46 31

Vakantieopvang

Op onze locatie in Bergen (de Ruimte) verzorgt de Stichting De Wielewaal in een aantal vakanties opvang.

 • Voorjaarsvakantie
 • Meivakantie
 • Zomervakantie (middelste vier weken) 

U kunt met de Wielewaal contact opnemen via:
E info@wielewaal.nl
T 088 122 44 00
www.wielewaal.nl

Kinderopvang tijdens studiedagen

Op dit moment is kinderopvang tijdens studiedagen lastig, omdat wij alle medewerkers, ook onze invalkrachten, de gelegenheid willen geven deel te nemen aan de studiedagen. Wellicht dat op termijn hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders van de school en heeft als taak het contact en de samenwerking tussen ouders onderling, én het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ouders zich met vragen of voorstellen tot het bestuur van de oudervereniging kunnen wenden. Het bestuur beheert tevens de ouderbijdrage, organiseert ouderavonden, en helpen mee en denken mee bij het organiseren  van verschillende activiteiten t.b.v. de leerlingen.

Bijeenkomsten

De oudervereniging organiseert per jaar 2 ouderavonden. Ongeveer 6 weken na aanvang van het nieuwe schooljaar is er een algemene ouderavond. Op deze ouderavond wordt tijdens het eerste gedeelte het jaarverslag en het financieel overzicht gepresenteerd. De kascommissie voor het komend jaar wordt benoemd. Ook is er tijd voor eventuele belangrijke mededelingen van de directie. Het tweede deel van de avond wordt gebruikt voor kennismaken in de groepen. Ouders kunnen met de groepsleiding en andere ouders kennismaken. In de klas wordt het programma voor het komend jaar doorgesproken en is er gelegenheid tot vragen stellen. Tijdens de tweede ouderavond, die meestal in april wordt gehouden, wordt er vaak een onderwerp uitgediept. Hiervoor worden mensen benaderd of uitgenodigd die over het onderwerp komen vertellen.
De oudervereniging vraagt ieder jaar een bijdrage van de ouders. Van dit geld gaat een deel naar de klas als klassenbudget, de groepsleiding kan dit geld voor de klas besteden naar eigen inzicht.
Verder worden de feesten St. Maarten, Sinterklaas, Kerstmis en de jaarlijkse rolstoeldanswedstrijd hiervan gefinancierd. 

Het bestuur van de oudervereniging:

 • Boukje Meurs-Wijkstra
  Carolyn Boerma
  Miriam van Vuuren
  Ronald Molenaar

Bij de bestuursvergadering van de oudervereniging zijn een teamleider en een leerkracht of assistente namens de school aanwezig. Het bestuur van de oudervereniging staat altijd open voor vragen en / of suggesties. U kunt hiervoor mailen naar: Miriam van Vuuren
De oudervereniging hoopt dat meer ouders zich willen opgeven om de oudervereniging te komen versterken.

Interessante websites

U vindt hieronder een overzicht van websites die wellicht interessant voor u zijn.

Voor ouders/verzorgers:

 • Bosk. De vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Ledenadministratie BOSK Landelijk Bureau, Postbus 359, 3502 GJ Utrecht, (030) 245 90 90. www.bosk.nl
 • LWOE. Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Scholen en ouders van kinderen met epilepsie kunnen leerlingen (zonder tussenkomst van een samenwerkingsverband) aanmelden bij het LWOE voor extra begeleiding en ondersteuning. www.lwoe.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme. Voor mensen met onder andere klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PDD-NOS en MCDD. Voor informatie en advies (0900) - 288 47. www.autisme.nl
 • Een organisatie waar ouders terecht kunnen voor allerlei vragen over onderwijs. Bereikbaar op alle schooldagen van 10.00 – 15.00 uur op 0800 50 10 (gratis nummer). www.50tien.nl
 • Deze website biedt hulp bij het aanvragen van voorzieningen, zorg en uitkeringen voor gehandicapten, zieken en ouderen. www.regelhulp.nl
 • Een professionele oppas centrale voor particulieren, gespecialiseerd in ‘speciale kinderen’. P.O.P.-sk, Sportlaan 432, 1185 TR Amstelveen. www.popsk.nl
 • Website van de overheid over Passend Onderwijs www.passendonderwijs.nl

Voor leerlingen:

 • Site speciaal voor jongeren met een handicap. www.handicap.info
 • Een online belevingswereld voor kinderen met een ziekte of handicap. In deze wereld kunnen ze eindeloos rondneuzen, lol hebben met de CliniClowns en nog veel meer. www.neuzenroode.nl

Voor ouders en leerlingen:

 • Website van de Inspectie van het Onderwijs. www.onderwijsinspectie.nl
 • Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. www.minocw.nl
 • Website voor informatie over onderwijs, bestemd voor ouders en leerlingen. www.kennisnet.nl
 • De website voor jongeren met een handicap. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren met een spierziekte, maar ook voor jongeren met andere handicaps. Er is informatie over school, sport, uitgaan, vakantie, seks, etc. www.moov.nl
 • Deze website geeft informatie over pesten en digitaal pesten voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Er is ook een gratis hulplijn: 0800 28 28 280 tussen 14.00 en 17.00 uur bereikbaar. www.pestweb.nl

   

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.